Acasa » Anunturi consultari publice (Page 2)

Anunturi consultari publice

Din data de: 2/10/2013

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului (documentaţia EIA) elaborată pentru proiectul bulgar „Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive cu factor ridicat de reducere a volumului pe amplasamentul Centralei Nucleare de la Kozloduy”

[ 02.10.2013 ] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului (documentaţia EIA) elaborată pentru proiectul bulgar „Instalaţie pentru tratarea şi condiţionarea deşeurilor solide radioactive cu factor ridicat de reducere a volumului pe amplasamentul Centralei Nucleare de la Kozloduy”, în data de 15 [...]

Din data de: 26/9/2013

Aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi

[ 26.09.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi. ; [...]

Din data de: 19/9/2013

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat reprezentând contravaloarea lucrărilor de combatere şi prevenire a răspândirii dăunătorilor prin mijloace aviochimice efectuate în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice a cărui mărime pe proprietar nu depăşeşte suprafaţa de 30 ha

[ 19.09.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat reprezentând contravaloarea lucrărilor de combatere şi prevenire a răspândirii dăunătorilor prin mijloace [...]

Din data de: 18/9/2013

Proiectul de Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida

[ 18.09.2013 ] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, în vederea consultării [...]

Din data de: 18/9/2013

MMSC supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HG nr.834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a POS Mediu 2007-2013

[ 18.09.2013 ] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi a Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare [...]

Din data de: 30/8/2013

Raportul României pentru sesiunea întâlnirii părţilor Protocolului PRTR

[ 30.08.2013 ] Raportul României pentru sesiunea Întâlnirii Părţilor Protocolului privind Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus [...]

Din data de: 29/8/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de Hotarâre privind completarea anexei nr.1 la Hotarârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase

[ 29.08.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotarâre privind completarea anexei nr.1 la Hotarârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase. Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot [...]

Din data de: 28/8/2013

MMSC supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea ministerului

[ 28.08.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”. Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen [...]