Acasa » Minister » Regulamente

Regulamente

Regulamentul de organizare şi funcţionare
Rolul, funcţiile şi atribuţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Regulamentul de organizare şi funcţionare Ordinul MMSC nr. 1579/19.06.2013 privind aprobarea ROF MMSC

Regulamentul de ordine internă
Dispoziţii generale. Domeniul de aplicare

Art. 1 Regulamentul de Ordine Internă are ca scop să aducă la cunostinţa personalului instituţiei drepturile şi obligaţiile ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă. Se motivează acest scop prin aceea că, fără disciplină, Ministerul Mediului (M.M.) nu ar putea să-şi atingă obiectivele generale. Disciplina răspunde unei nevoi fundamentale şi anume ea creează fiecărui salariat sentimentul de siguranţă, sentiment ce concură direct la rezultate performante, individuale şi de grup.

Art. 2

(1) Regulamentul de Ordine Internă este o reglementare prin care se stabilesc norme de conduită şi de disciplină interioară, adresându-se tuturor persoanelor din cadrul M.M., din momentul naşterii raporturilor de muncă ori de serviciu şi până la încetarea acestor raporturi.

(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea ansamblului de norme juridice, iar în caz de nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancţiuni corespunzătoare normei încălcate.

(3) Normele nu constrâng şi nu reduc libertatea de acţiune a angajaţilor, ci satisfac şi instituţionalizează aspiraţii şi moduri de comportare ale fiecărui salariat, în funcţie de poziţia pe care o deţine acesta în structura organizatorică. Ele nu sunt stabilite cu scopul de a se aplica sancţiuni angajaţilor, ci pentru a obţine, din partea fiecăruia, o conduită pozitivă în instituţie.

Art. 3

(1) Prevederile ROI se aplică întregului personal al instituţiei, inclusiv personalului din unităţile fără personalitate juridică aflate în subordine (OI POS Mediu şi Unităţile de management al proiectelor şi Unităţi de implementare a proiectelor), indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu.

(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca detasaşi, colaboratori sau elevi şi studenţi (care fac practică în instituţie) sunt obligate să respecte regulile de disciplină specifice locurilor de muncă unde îşi desfăşoară activitatea.

Dispoziţiile ROI produc efecte pentru toţi angajaţii din instituţie de la angajarea lor în muncă. Noii angajaţi vor lua cunostiinţă de conţinutul ROI anterior primirii ordinului de numire în funcţia publică/semnării contractului individual de muncă. Dovada luării la cunostinţă de conţinutul ROI este fişa postului, care cuprinde o responsabilitate referitoare la obligaţia respectării acestuia.

Art. 5 Angajaţii M.M. trebuie să fie apţi de munca pentru care se angajează, să se bucure deci de o stare de sănătate bună şi să nu fi suferit vreo condamnare ce are legătură cu specificul muncii.

Art. 6 Prezentul ROI va fi prelucrat de fiecare Şef de compartiment şi semnat de fiecare persoană pentru luare la cunostinţă şi conformare.

Regulamentul de ordine interna

Ordinul nr. 509 din 09.04.2010 pentru reglementarea activităţii de elaborare şi actualizare a Planului Strategic Instituţional al Ministerului Mediului şi Pădurilor

Ordinul nr. 509 din 09.04.2010 (cu Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2)