Acasa » Minister » Organizare » Politici publice » Planificare strategică

Planificare strategică

Politici publice Legislaţie politici publice Manuale si ghiduri Simplificare administrativă Propuneri de politici publice Legături utile – politici publice Producţie şi consum durabile

Metodologia privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central

Etapa I: Elaborarea Planurilor Strategice Componenta de Management

Aceasta metodologie a fost elaborată de Unitatea de Politici Publice (UPP) din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG) cu sprijinul partenerului din cadrul proiectului de Twinning, Cancelaria de Stat a Republicii Letonia, proiect intitulat “Consolidarea capacităţii instiţutionale a Guvernului României de gestionare a politicilor publice şi a procesului decizional“. Metodologia a fost realizată în conformitate cu prevederile din cadrul “Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale”, strategie care a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 şi în conformitate cu atribuţiile SGG de a oferi sprijin metodologic ministerelor, cu privire la planificarea politicilor publice.

Metodologie componenta management
Planul strategic al Ministerului Mediului 2007 - 2009 - Componenta de management

Etapa a II-a: Componenta de programare bugetară

La sfârşitul anului 2006, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a început implementarea procesului de planificare strategică, introducând obligativitatea elaborării planurilor strategice pentru perioada 2007 – 2009 de către toate ministerele. A fost elaborată metodologia pentru prima etapă, pe baza căreia toate ministerele au realizat componenta de management a planului strategic.

Prezenta metodologie va constitui baza pentru elaborarea celei de-a doua componente a Planurilor Strategice: Componenta de programare bugetară. Aceasta Metodologie a fost realizată de către Direcţia de Politici Publice (DPP) din cadrul Secretariatul General al Guvernului (SGG) în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) şi beneficiind de asistenţa tehnică din partea programului SIGMA.

Metodologie programare bugetară
Plan strategic al Ministerului Mediului - Componenta de programare bugetară

Ordinul nr. 509 din 09.04.2010 pentru reglementarea activităţii de elaborare şi actualizare a Planului Strategic Instituţional al Ministerului Mediului şi Pădurilor

Ordin nr. 509 din 09.04.2010
Anexa