Acasa » Minister » Organizare » Politici publice

Politici publice

Legislaţie politici publice Manuale si ghiduri Simplificare administrativă Propuneri de politici publice Legături utile – politici publice Planificare strategică

Unitatea de Politici Publice

Construim legături între oameni, structuri şi oferim informaţiile şi asistenţa necesare pentru elaborarea şi planificarea politicilor publice în domeniul mediului în general – şi în domeniul producţiei şi consumului durabil în special

Viziunea noastră:

de a transforma Ministerul Mediului într-o instituţie publică modernă, vector pentru o societate durabilă

Principii care ne ghidează:

dinamism, comunicare deschisă, onestitate, atitudine constructivă, iniţiativă, echitate, îmbunătăţirea performanţei, respect, responsabilitate, orientare către rezultate

Valori:

 • Creativitate / inovaţie
 • Comunicare transparentă şi permanentă
 • Eficienţă
 • Dezvoltare continuă
 • Spirit de echipă

Ce facem:

 • Coordonam procesul de planificare strategică în Ministerul Mediului
 • Acordăm asistenţă tehnică în elaborarea documentelor de politici publice
 • Instruim departamentele de specialitate în domeniul politicilor publice şi a managementului strategic
 • Elaborăm documente de politici publice în domeniul consumului şi producţiei durabile
 • Coordonăm şi implementăm procesul de simplificare administrativă
 • Coordonăm politica în domeniul achiziţiilor publice ecologice
 • Coordonăm politica în domeniul tehnologiilor de mediu
 • Coordonăm elaborarea şi implementarea capitolelor de mediu din diverse Programe naţionale intersectoriale (Planul Naţional de Reforme, Planul de Acţiune pentru Politica Industrială, Programul de Guvernare, etc)
 • Coordonăm politica în domeniul instrumentelor economice cu componenta de mediu

Plan strategic al Ministerului Mediului 2007 - 2009 - Componenta de management
Plan strategic al Ministerului Mediului - Componenta de programare bugetară