Acasa » Minister » Organizare » Economic & financiar

Economic & financiar

Direcţia Generală Economică şi Financiară este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Mediului şi Pădurilor condusă de un director general în subordinea căruia se află un director general adjunct şi doi şefi serviciu.

Direcţia Generală Economică şi Financiară îşi exercită atribuţiile prin intermediul Serviciului Financiar-Contabilitate şi Serviciul Buget, având ca obiect de activitate gestionarea patrimoniului ministerului din punct de vedere al resurselor financiare şi materiale.

[ 27.11.2013 ]
SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2013

Anexe ADMC
Trimestrul 3 Anexe

Detalierea atribuţiilor direcţiei - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

2012

[ 12.03.2012 ] Buget 2012 – Ministerul Mediului şi Pădurilor Descarca documentul

[ 21.05.2012 ] Situaţie Plăţi Bunuri şi Servicii în perioada 07 februarie – 21 Mai 2012 – Administraţia Centrală Descarca documentul

[ 17.04.2012 ] Situaţie Plăţi Bunuri şi Servicii în perioada 07 februarie – 12 Aprilie 2012 – Administraţia Centrală Descarca documentul

[ 12.03.2012 ] Situaţie Plăţi Bunuri şi Servicii în perioada 07 februarie – 09 martie 2012 – Administraţia Centrală Descarca documentul

[ 17.02.2012 ] Situaţie Plăţi efectuate în perioada 01 – 17 februarie 2012 – Unitatea de Management al Proiectului Controlul Poluării cu Nutrienţi
Descarca documentul

[ 16.02.2012 ] Situaţie Plăţi Bunuri şi Servicii în perioada 01 – 15 februarie 2012 – Administraţia Centrală
Descarca documentul

22 februarie 2010
HOTĂRARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
22 februarie 2010
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
22 februarie 2010
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu respectiv, pentru Comisariatele Regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi în folosinţa Comisariatelor Regionale şi Judeţene din structura Gărzii Naţionale de Mediu

Termen de consultare: 10 zile

16 februarie 2010
Buget de venituri si cheltuieli ANM 2010
12 februarie 2010
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
11 iunie 2008
Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008