Acasa » Minister » Organizare » Juridic

Juridic

Direcţia Generală Juridică este compartiment funcţional în structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizat la nivel de direcţie generală, care asigurã îndeplinirea funcţiilor acestuia în limitele competenţelor acordate în domeniul specific, având în structură Serviciul Contencios şi Serviciul Elaborare şi Avizare Acte Normative.

Conducerea Direcţiei Generale Juridice este asiguratã de directorul general iar în lipsa acestuia, conducerea este asiguratã de către directorul general adjunct, în limita mandatului dat de directorul general.

Directorul general şi directorul general adjunct reprezintă direcţia generalã în raporturile cu conducerea ministerului şi cu celelalte compartimente din structura organizatorică a ministerului.

Detalierea atribuţiilor direcţiei - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare