Anunțuri

[01.08.2014] Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achiziţioneze servicii de dezvoltare site si migrare date din actualul site (www.mmediu.ro/new, respectiv www.mmediu.ro/beta) in viitorul site (www.mmediu.ro).

Descarca – Invitatie participare

Descarca – Caiet de sarcini

Descarca – Formulare

[ 04.02.2014 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de organizare evenimente pentru promovarea PROGRAMELOR: RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04 “REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE”, în cadrul “MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 – 2014”.

Descarca - Invitatie; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[31.01.2014 ]
Anunț pentru achiziţionarea serviciilor de traducere simultană documente din limba  română  în limba engleză și din limba engleză   în limba română.

Descarca - Invitatie;

[ 28.01.2014 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de audit financiar pentru proiectul “Realizarea de seturi de date spatiale în conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura2000, avand în vedere optimizarea facilitatilor de administrare a acestora”.

Descarca - Invitatie; Descarca - Fisa de Date a Achizitiei; Descarca - Anexa-Factori de evaluare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[16.01.2014]
Anunț pentru achiziționarea serviciilor de audit a operațiunilor financiare pentru implementarea proiectului Regularizare pârâu Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc – Valea Seaca, județul Covasna., Cod CPV: 79212100-4 – Servicii de auditare financiară (Rev.2).

Descarca - Invitatie; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract.

[15.01.2014]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice invită ofertanţii eligibili să depună oferte închise pentru construcţia şi finalizarea „Instalației Pilot de Biogaz” şi a „Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” în localitatea Seini, judeţul Maramureş.

Descarca - Invitatie;

[14.01.2014]
Anunţ pentru servicii de traducere documente din limba română în limba franceză și în limba rusă a Raportului României pentru sesiunea Întâlnirii Părţilor Protocolului privind Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problem de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Descarca - Invitatie; Descarca - Document(engleza)

[ 06.01.2014 ]
Anunţ pentru exprimarea interesului cu privire la Servicii de consultanță pentru administrarea contractului și supervizarea execuției lucrărilor pentru următoarele obiective de investiții: “Instalație Pilot de Biogaz – Primăria Seini, județul Maramureș” și “Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Seini, județul Maramureș”.

Descarca - Document; Descarca - Document(engleza)

———————————————-

[ 23.12.2013 ]
Amendament data depunere – Scrisori de exprimare a interesului cu privire la servicii de consultanţă pentru realizarea celei de-a doua evaluari a impactului proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” la jumătatea perioadei de implementare.

Descarca - Amendament

[ 20.12.2013 ]
Acordare contract 37/SH/2013- cererea de oferta pentru achizitia de dulapuri si polite pentru pastrarea de documente. Au fost primite oferte de la un număr de cinci firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.– cu posibilitatea descarcarii anuntului din atasament: Acordare Contract 37/SH/2013 La finalul anuntului : „Publicat azi 20 Decembrie 2013”.

Descarca - Invitatie

[ 20.12.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să achizitioneze 926.700 de puieţi forestieri pentru sezoanele de plantare din anul 2014(si atasati cererea de oferta).

Descarca - Invitatie

[ 13.12.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru Achiziția de echipamente pentru colectarea şi managementul gunoiului de grajd în 7 comune ZVN-05/ICB/2013 (atasat invitatia de participare).

Descarca - Invitatie

[ 27.11.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, în calitate de Operator de Program pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, are obligativitatea de a deschide şi menţine un cont bancar purtător de dobândă separat dedicat fondurilor necesare pentru re-granting. În acest context şi ţinând cont de etapa de programare în care ne aflăm, este necesară achiziţionarea de servicii bancare pentru pentru RO04 Programul Reducerea Substanţelor Periculoase în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Descarca - Clarificarea nr.1

Descarca - Invitatie; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 27.11.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, în calitate de Operator de Program pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, are obligativitatea de a deschide şi menţine un cont bancar purtător de dobândă separat dedicat fondurilor necesare pentru re-granting. În acest context şi ţinând cont de etapa de programare în care ne aflăm, este necesară achiziţionarea de servicii bancare necesare pentru RO02 Programul Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Descarca - Clarificarea nr.1

Descarca - Invitatie; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 27.11.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, în calitate de Operator de Program pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, are obligativitatea de a deschide şi menţine un cont bancar purtător de dobândă separat dedicat fondurilor necesare pentru re-granting. În acest context şi ţinând cont de etapa de programare în care ne aflăm, este necesară achiziţionarea de servicii bancare pentru RO07 Programul Adaptare la Schimbări Climatice în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Descarca - Clarificarea nr.1

Descarca - Invitatie; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 20.11.2013 ]
Acordare contract 36/SH/2013 – Achizitia a a 3000 de mascote „ Picurici” necesare in derularea „ Campaniei de constientizare la nivel de bazin hidrografic”.

Descarca - Invitatie

[ 01.11.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de cazare, masă și, asigurare spațiu pentru desfășurarea unui eveniment în cadrul proiectului “Manageri eficienți pentru o Rețea Natura 2000 Eficientă” LIFE 11 INF/RO/819.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 23.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de arhivare, arhivare electronică si depozitare a documentelor Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 17.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii privind Realizarea sistemului de procesare şi imprimare a permiselor, certificatelor şi a altor documente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 şi aprobate prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006, a bazei de date CITES şi a sistemului electronic de raportare anuală către Comisia Europeană.
Descarca - Invitatie Participare Descarca - Caiet de Sarcini Descarca - Formulare Descarca - Model Contract Orientativ

[ 17.10.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să achizitioneze dulapuri si polite pentru pastrarea de documente.
Descarca - Cerere Ofertă Descarca - Schiță Asamblare Dulapuri Descarca - Schiță Asamblare Polițe

[ 14.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze “lucrări de înlocuire/completare a geamurilor lipsă/sparte integral sau parțial.
Descarca - Invitatie Descarca - Formular

[ 08.10.2013 ]
Achiziţionare servicii de traducere documente din limba engleza in limba romana.
Descarca - Invitatie Descarca - Document Descarca - Document Descarca - Document

[ 03.10.2013 ]
Hotărare privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă”.
Descarca - Hotarare Descarca - Invitatie Descarca - Proiect

[ 03.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de cercetare neecesare în vederea realizării studiului „Monitorizarea în vederea consolidării ariei protejate ROSCI 0151 Pădurea Gârboavele”.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 03.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de cercetare neecesare în vederea realizării studiului „Monitorizarea în vederea consolidării ariei protejate ROSCI0178 Pădurea Torcești, jud. Galați”.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 03.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii privind realizarea studiului cu denumirea “Monitorizarea în vederea consolidării ariei protejate ROSPA 0121 Lacul Brateș, Municipiul Galați, județul Galați”.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 03.10.2013 ]
Acordare contract 35/SH/2013- achiziţia a 375 europubele pentru gunoi menajer pentru 5 comune incluse in proiect. Au fost primite oferte de la un număr de trei firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat – cu posibilitatea descarcarii anuntului din atasament: Acordare Contract 35/SH/2013. Publicat azi 03 Octombrie2013.

Descarca - Acordare Contract

[ 02.10.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să achizitioneze 3000 de mascote „Picurici” în vederea diseminării acestora în cadrul celor 87 de evenimnete dedicate copiilor, incluse in „Campania de conştientizare la nivel de bazin hidrografic.

Descarca - Anunt; Descarca - Cerere Oferta

[ 01.10.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze servicii de traducere documente din limba engleza in limba romana si din limba romana in limba engleza.
Descarca - Invitatie Participare;

[ 30.09.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Agentie de Implementare a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, prin Unitatea de Management al Proiectului invită ofertanţii eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziția a 926.700 puieți forestieri, din specia salcâm, mojdrean și stejar pufos, pentru un număr de 45 de localități incluse în proiect pentru a fi plantați în sezoanele de plantare dintre anii 2013 și 2014”.

Descarca - Invitatie Licitatie;

[ 24.09.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze servicii pentru „Organizarea celei de-a doua reuniuni a CM POS Mediu aferentă anului 2013”.

Descarca - Invitatie Participare;Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Documentatie si Formulare; Descarca - Model Contract

[ 23.09.2013 ]
Acordare contract 34/SH/2013- achiziţia de servicii de asigurare RCA şi CASCO au fost primite oferte de la un număr de sase firme şi a fost semnat un contract, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.– cu posibilitatea descarcarii anuntului din atasament: Contract award 34/SH/2013.
Descarca - Contract;
Publicat azi 23 septembrie 2013.

[ 16.09.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze “servicii de arhivare, arhivare electronică si depozitare a documentelor Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice”.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model ContractDescarca - Clarificare

[ 13.09.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, intenţionează să achiziţioneze “Servicii de consultanţă pentru Programele Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, Reducerea Substanţelor Periculoase şi Adaptare la Schimbări Climatice”.
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 10.09.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice intenţionează să achiziţioneze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, formulare necesare eliberării permiselor, certificatelor și altor documente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 și aprobate prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, astfel:

  • 500 formulare necesare eliberării permiselor de import/de export/certificatelor de reexport și 300 formulare reprezentând anexe la permisele de import/export
  • 500 formulare necesare eliberării certificatelor valabile în UE
  • 50 formulare necesare pentru eliberarea notificărilor de import
  • 50 de formulare pentru certificate de expoziție itinerantă și 50 de formulare complementare
  • 50 de formulare pentru material științific.

Valoarea estimată a achiziției este de 6000 lei cu TVA inclus.

Descarca - Invitatie de participare;Descarca - Specificatii Tehnice;Descarca - Anexe - Formulare

[ 03.09.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze servicii privind realizarea studiului cu denumirea “ Studiu privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2013-2014”.
Descarca - Invitatie de participare ; Descarca - Caiet de Sarcini ; Descarca - Formulare ; Descarca - Model de Contract

[ 03.09.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze intenţionează să achiziţioneze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, formulare necesare eliberării permiselor, certificatelor și altor documente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 și aprobate prin Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.
Descarca - Invitatie de participare; Descarca - Specificatii Tehnice; Descarca - Anexe - Formulare

[ 21.08.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin UMP-INPC este interesat să achizitioneze 375 europubele pentru gunoi menajer pentru 5 comune incluse in proiect, zone vulnerabile la poluarea cu nitrați.
Descarca - Cerere oferta
Descarca - Invitatie

[ 13.08.2013 ]
Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice este interesat să achizi?ioneze servicii pentru „Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013, privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”.

Descarca - Erata la Invitatia de Participare

Descarca - Invitatie Participare
Descarca - Documentatie
Descarca - Caiet de Sarcini
Descarca - FORMULARE Descarca - Model Contract Descarca - Declaratie conf art 33 din OUG 34/2006

 

[ 07.08.2013 ]
Cerere de oferta pentru achiziţia de servicii de asigurare RCA şi CASCO pentru automobilele utilizate în vederea implementării proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.
Descarca - Document

[ 01.08.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat de achizitionarea SERVICIILOR DE TRADUCERE DOCUMENTE DIN LIMBA ROMANA IN LIMBA ENGLEZA.
Descarca - Invitatie

[ 19.07.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de curăţenie pentru sediile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini;
Descarca-Anexa_CS; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 19.07.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze servicii privind realizarea studiului cu denumirea “Monitorizarea apelor şi sedimentelor din zonele desemnate recoltării / creşterii moluştelor conform Directivei nr. 79/923/CE privind calitatea apelor pentru moluşte”
Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 17.07.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze „Studiu privind stabilirea liniilor de debalastare şi calitatea sedimentelor dragabile din acvatoriile portuare”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 17.07.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze „Stabilirea eficienţei măsurilor de reducere a impactului presiunilor hidromorfologice semnificative asupra elementelor biologice reprezentative, în vederea atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă puternic modificate şi corpuri artificiale”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 17.07.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze „Studiu privind cunoaşterea migraţiei speciei Salmo trutta fario în cursurile de apă din România”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 17.07.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice este interesat să achizitioneze „Studiu privind elaborarea Listei Roşii a speciilor marine vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecţia lor conform cerinţelor Convenţiei de la Bucureşti”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Evaluarea stării/potenţialului ecologic pentru lacul Techirghiol în vederea adoptării unor măsuri de protecţie”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Evaluarea “punctelor fierbinţi” din zona Mării Negre, în conformitate cu prevederile Protocolului protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Studiu hidrogeologic privind poluarea cu tricloretilenă a apelor subterane din cartierul Pipera – oraşul Voluntari, judeţul Ilfov”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Îmbunătăţirea sistemului actual de evaluare a stării ecologice a lacurilor deltaice conform cerinţelor DCA”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „„Evaluarea monetară a costurilor disproporţionate, ca parte integrantă a analizei economice cerute de Directiva Cadru Apă, prin cuantificarea costurilor şi beneficiilor asociate programelor de măsuri””.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Stabilirea parametrilor şi punctelor de monitorizare representative pentru evaluarea schimbărilor climatice asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi propuneri de măsuri aplicate acestora în vederea atingerii obiectivelor de mediu”.

Descarca - Invitatie Participare; Descarca - Caiet de Sarcini; Descarca - Formulare; Descarca - Model Contract

[ 12.07.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze „Servicii de realizare a studiului privind influenţa activităţilor piscicole asupra corpurilor de apă şi propuneri de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu”.

Descarca - Invitatie Participare ; Descarca - Caiet de Sarcini ; Descarca - Formulare ; Descarca - Model Contract

[ 09.07.2013 ]
18/NCB/2013- LUCRARI pentru „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” -au fost primite oferte de la un număr de 21 de firme şi au fost acordate si semnate un numar de trei contracte, aşa cum este detaliat în anunţul ataşat.

Descarca - Anuntul de Acordare a Contractelor

[ 03.07.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze servicii de traducere documente din limba engleză în limba română.

Descarca - Invitatie Participare

[ 25.06.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze servicii de analiză şi consultanţă tehnică în vederea realizării ghidurilor de gestionare responsabilă a următoarelor resurse naturale: ape şi resurse piscicole, păduri, fauna de interes cinegetic, resurse agricole precum şi a unui ghid de planificare strategică cu reflectarea valorii şi importanţei resurselor naturale şi a biodiversităţii în planurile de dezvoltare teritorială şi strategică la nivel local/regional/national.

Descarca - Invitatie Participare
Descarca - caiet de sarcini
Descarca - formulare
Descarca - model contract

[06-06-2013]
MFE in colaborare cu MMSC, invita ONG-urile din domeniul protecției mediului sa depuna SCRISOARE DE INTENȚIE în vederea participării ca membru în Comitetul de Monitorizare pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Context: Granturile SEE (Mecanismul Financiar SEE) reprezintă o schemă de finanţare care include contribuţii din toate ţările AELS: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Aceste fonduri nerambursabile au rolul de a reduce disparităţile economice şi sociale dintre ţările europene şi de a întări cooperarea dintre Norvegia, Islanda, Liechenstein şi România în numeroase domenii. Direcția SEE din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a fost desemnată să coordoneze și să răspundă la nivel național de implementarea Mecansimului Financiar SEE 2009-2014. Pentru urmărirea și sprijinirea implementării Mecanismului Finanicar s-a constituit un Comitet de monitorizare compus din reprezentanți ai ministerelor și autorităților relevante, ai societății civile și partenerilor sociali.
În acest context, Direcția SEE a demarat procedura de stabilire a acestui comitet, în conformitate cu principiul parteneriatului, prin Ordinul de Ministru nr.650/2012 fiind nominalizate instituțiile membre inclusiv un ONG cu activitate în domeniul protecției mediului.

Descarca - Anunt Intenție: Selectie ONG in calitate de membru in Comitet Monitorizare pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

[ 27.05.2013 ]
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.

The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.

Descarca - Invitatie Participare - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 

[ 16.05.2013 ]
Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice – DG POS Mediu este interesat să achizitioneze servicii pentru „Organizarea primei reuniuni CM POS Mediu aferentă anului 2013”.

Descarca - Invitatie Participare
Descarca - Documentatie si formulare
Descarca - Caiet de Sarcini
Descarca - Model Contract

[ 25.04.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze servicii de depozitare a documentelor ce constituie arhiva Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Descarca - Invitatie Participare
Descarca - caiet de sarcini
Descarca - formulare
Descarca - model contract

[ 23.04.2013 ]
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.

The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.

Descarca - Invitatie Participare - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

[ 22.04.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze servicii pentru organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, workshop-uri cu excepția evenimentelor pentru diseminare pentru implementarea Proiectului “Danube WATER integrated management 2SR2.1-1, MIS ETC code 161”:

Descarca Raspuns Solicitare Clarificare nr.2 - 26-04-2013
Descarca Raspuns Solicitare Clarificare nr.1 - 25-04-2013
Descarca Anunt - Invitatie Participare
Descarca documentatie - Caiet de Sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - Model Acord Cadru
Descarca documentatie - Model Contract Subsecvent

[ 16.04.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, prin Unitatea de Implementare al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” lansează procedura de selecţie pentru contractarea serviciilor de consultanţă pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie de platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere in7 (sapte) localităţi incluse in proiect

Descarca Anunt - invitatie

[ 12.04.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să achiziţioneze servicii de gestionare şi protecţia informaţiilor clasificate pentru o perioada de 24 luni:

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - Caiet de Sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - Model Contract

[ 10.04.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze sisteme de potabilizare – purificare a apei (compuse din filtre si dozatoare):

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - Caiet de Sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - Model Contract

[ 08.04.2013 ]
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.

The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.

Descarca - Invitatie Participare - REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

[ 01.03.2013 ]
Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (IBRD) pentru sprijinul financiar al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru finanţarea Contractului de Lucrări pentru „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere – 18/NCB/2013

Descarca - Invitatie Participare

[ 01.03.2013 ]
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achiziţionarea de 194.500 puieţi forestieri, specia salcam, pentru un numar de 28 localitati incluse in proiect.

Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, ediţia iunie 2011, utilizând procedura „Cumpărare”.

Descarca - Clarificare
Descarca Anunt de intentie
Descarca documentatie - cerere de oferta
Descarca document
Descarca document - Acordare Contract

[ 22.02.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, următoarele:

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - caiet de sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - model contract

[ 20.02.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, următoarele:

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - caiet de sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - model contract

[ 19.02.2013 ]
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, următoarele:

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - caiet de sarcini
Descarca documentatie - Formulare
Descarca documentatie - model contract

[ 30.01.2013 ]

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să achiziționeze conform specificațiilor tehnice și modelele formularelor anexate, următoarele:

300 formulare necesare eliberării permiselor de import/de export/certificate de re-export
300 certificate valabile în UE(CITES), conform formatului aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi durabile nr. 255/2007, cu modificările ulterioare.

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie - certificat UE
Descarca documentatie - permis_certificat
Descarca S.T.-formulare

[ 23.11.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze servicii de reparare, întreținere și piese de schimb necesare pentru stațiile de lucru fixe și mobile, echipamente de imprimare și fotocopiere și echipamente fax

Descarca Anunt - invitatie
Descarca documentatie
Descarca formulare
Descarca model contract

Clarificari

Descarca document
[ 08.11.2012 ]

Ministerul Mediului si Padurilor este interesat sa achizitioneze servicii de monitorizare a ştirilor furnizate de posturile de televiziune şi radio precum şi a emisiunilor televizate şi a dezbaterilor

Descarca Anunt
[ 22.10.2012 ]

Ministerul Mediului ?i Padurilor este interesat sa achizitioneze servicii de consultanta asistenta si/sau reprezentare juridica

Descarca Anunt Descarca documentatie

Descarca Clarificari
[ 01.10.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat sa achizitioneze servicii de interpretariat in si din limba engleza.

Descarca Anunt
[ 28.09.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze serviciile pentru organizarea unui Workshop management închidere Proiect Danube Floodrisk EoI/A/077/2.1/X

Descarca Anunt Descarca documente

Descarca clarificari 1
[ 21.09.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze studiul “Implicarea autorităților locale în implementarea politicilor europene și naționale privind schimbările climatice”

Descarca Anunt

Descarca documente
[ 21.09.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze studiul “Dezvoltarea unor scheme financiare aplicabile la nivelul autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor care conduc la reduceri de emisii de gaze cu efect de sera la nivel local”

Descarca Anunt

Descarca documente
[ 18.09.2012 ]

Serviciu de consultanta pentru proiectarea si implementarea unui program demonstrativ, in domeniul agriculturii, inclusiv in realizarea de planuri de management al nutrientilor si reabilitare pasuni.

Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation.

Descarcă document (en)
[ 18.09.2012 ]

Cerere de Ofertă pentru achiziţionarea de articole de birotică şi papetărie în cadrul Proiectului UMP

Descarcă document

Descarcă document de clarificare
[ 18.09.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor dorește să încheie un contract de comodat, prin care cedează un spațiu aflat în incinta Ministerului Mediului și Pădurilor, în vederea asigurării serviciilor de alimentație publică de tip bufet

Descarca Anunt Descarca CS - Alimentare Publica

Descarca Formulare
[ 12.09.2012 ]

Anunțul pentru organizarea unui licitații publice pentru atribuirea a 6 fonduri cinegetice.

Descarca cerere oferta
[ 12.09.2012 ]

CERERE DE OFERTĂ – pentru achiziţionarea de echipament IT pentru UMP 31/SH/2012

Descarca cerere oferta
Finalizat - Achiziţia de echipament IT pentru UMP-31/SH/2012
[ 12.09.2012 ]

Servicii de consultan?a privind redactarea rapoartelor finale pentru pachetele de lucru WP1 – “Transna?ional project management and coordination” ?i WP4 “Stacheholder involvement and end-user integration” ?i realizarea Raportului final pentru Proiectul SEE EoI/A/077/2.1/X – Danube Floodrisk

Descarca invitatia

Descarca anexe
[ 07.09.2012 ]

Servicii de consultanta si expertiza in vederea elaborarii Raportului de mediu pentru Strategia Nationala pentru Gestionarea Deseurilor.

Descarca Raport de mediu SNGD
[ 06.09.2012 ]

Achizitionarea serviciilor de cercetare in vederea elaborarii studiului privind realizarea ghidului pentru determinarea relatiilor doza efect in scopul stabilirii gradului de deranj si disconfort creat in randul populatiei din cauza zgomotului provenit din transport

Descarca invitatia de participare
[ 31.08.2012 ]

Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze servicii pentru realizare, imprimare şi multiplicare: broşuri de prezentare a activităţilor pentru zonele pilot, rezumat tip broşură şi Raport Final Proiect Danube Floodrisk – pentru Proiectul SEE EoI/A/077/2.1/X, Danube Floodrisk

Descarca Anunt - invitatie
Descarca formulare
[ 31.08.2012 ]

Invitatie de participare pentru achizitionarea serviciilor de repara?ie si piese de schimb pentru aparatele de aer conditionat aflate în „sala serverelor si camera tehnica” din sediul Ministerului Mediului si Padurilorr.

Descarca invitatia de participare
[ 30.08.2012 ]

Invitatie de participare pentru achizitionarea serviciilor de consultanta si expertiza pentru elaborare Raport de mediu pentru strategia nationala de gestionare a deseurilor.

Descarca invitatia de participare

[ 21.08.2012 ]
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the
“Integrated Nutrient Pollution Control”
Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use part of the Project’s funds for financing the
Consultancy services for the design and implementation of an agricultural demonstration program, including nutrient management plans and pastures rehabilitation
in Nitrate Vulnerable Zones (NVZs) in order to encourage local communities and farmers from all NVZs area to meet the requirements of the EU Nitrates Directive.
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Contract no. 02/QCBS/2012 [publicat astazi 21.08.2012]
The Consulting firm will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004, for QCBS (Quality and Cost Based Selection).
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 09:00 to 16:00 hours.
Expressions of interest must be written in English language and shall be delivered to the address below by September 17, 2012, 15:00 hours, local time.
Expressions of Interest received by e-mail are also accepted.
Ministry of Environment and Forests – “Integrated Nutrient Pollution Control” Project Management Unit (INPC PMU)
Attention: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Contact person: Mrs. Catalina CRIVEANU, Senior Procurement Specialist
Contact person: Mrs. Manuela Udroiu, Procurement Specialist
Address: 12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B
City: Bucharest, ZIP Code: 040129, Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mails:catalina.criveanu@mmediu.ro, manuela.udroiu@mmediu.ro.

[ 10.08.2012 ]

Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” anunta câstigatorii urmatoarelor licitatii:

1. 15/NCB/2012: Lucrari pentru „Realizare (prima înfiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova” – au fost primite oferte de la un numar de opt firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 15/NCB/2012 (publicat azi 10 august 2012)

2. 17/NCB/2012: Lucrari pentru „Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna” – au fost primite oferte de la un numar de patru firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 17/NCB/2012 (publicat azi 10 august 2012)

[ 10.08.2012 ]

Invitatie de participare la licitatia nr. 30/SH/2012 pentru achizitionarea de asigurari RCA si CASCO pentru 3 autovehicule utilizate pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”

Guvernul României a obtinut de la Banca Mondiala un împrumut pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” si intentioneaza sa utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achizitionarea de asigurari RCA si CASCO pentru 3 autovehicule utilizate pentru implementarea proiectului. Achizitia se realizeaza în conformitate cu Ghidul de achizitii al Bancii Mondiale, editia mai 2004, utilizând procedura „Cumparare”.
Cererea de oferta este disponibila în mod gratuit la adresa mentionata mai jos si pe site-ul Ministerului Mediului si Padurilor: www.mmediu.ro si al Proiectului: www.inpcp.ro.
Data limita pentru prezentarea ofertelor este 20 august 2012 si va fi trimisa fie prin fax la numarul 021-317.04.03, fie pe adresa de mail: raluca.mateescu@mmediu.ro si manuela.udroiu@mmediu.ro sau la adresa postala: Ministerul Mediului si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” (UMP-INPC), Bulevardul Libertatii nr. 12, etaj 2, camera 304B, Sector 5, Bucuresti.

Licitatia nr. 30/SH/2012 - Cererea de oferte de asigurari

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa Ministerului Mediului si Padurilor mai sus mentionata sau la telefon: 021-311.71.60, e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro si manuela.udroiu@mmediu.ro, persoana de contact: Raluca Mateescu.
[ 01.08.2012 ]

Prin prezenta, va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra cu privire la achizitia de servicii de arhivare – inventarierea unitatilor arhivistice ce constituie arhiva Ministerului Mediului si Padurilor.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (saizeci) zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.

Obiectul achizitiei directe: achizitionarea serviciilor de arhivare – inventarierea unitatilor arhivistice ce constituie arhiva Ministerului Mediului si Padurilor, pentru aproximariv 1433 m.l. unitati arhivistice.

Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui contract de servicii.

Invitatia de participare la inventarierea arhivei M.M.P. Caietul de Sarcini al inventarierii arhivei M.M.P. Formularele inventarierii arhivei M.M.P.

Modelul de contract al inventarierii arhivei M.M.P.
[ 10.05.2012 ]

Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” anunta câstigatorii urmatoarelor licitatii:

1. 12/NCB/2011: Lucrari pentru „Canalizare zonala si statie de epurare localitatile Salacea si Otomani, comuna Salacea, judetul Bihor”- au fost primite oferte de la un numar de cinci firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 12/NCB/2011 (publicat azi 10 mai 2012)

2. 14/NCB/2011: LUCRARI pentru „Retea de canalizare si statie de epurare pentru satele Homita si Cristesti, judetul Iasi”– au fost primite oferte de la un numar de zece firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 14/NCB/2011 (publicat azi 10 mai 2012)

3. 16/NCB/2012: Lucrari pentru „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”- au fost primite oferte de la un numar de cinci firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 16/NCB/2011 (publicat azi 10 mai 2012)

4. 29/SH/2012: Achizitia de mobilier pentru UMP: au fost primite oferte de la un numar de sase firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat.

Contract award nr. 29/SH/2012 (publicat azi 10 mai 2012)
[ 03.05.2012 ] Invitatie de participare la licitatia nr. 17/NCB/2012 – Lucrari pentru “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna”

Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate pentru lucrari de constructie aferente urmatorului obiectiv de investitii: “Sistem de canalizare în comuna Ozun, satele Bicfalau si Lisnau, judetul Covasna”.
Selectia se va desfasura prin “Licitatie nationala competitiva” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Bancii Mondiale Guidelines: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (Mai 2004). Legislatia româneasca privind Achizitiile publice nu se aplica.
Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate la urmatoarea adresa:
Ministerul Mediului si Padurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
În atentia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achizitii senior, Stefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare si evaluare
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B
Bucuresti, cod 040129, România
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro; stefan.nicolau@mmediu.ro;
pâna la data de 11.06.2012, ora 12:00. Nu este permisa transmiterea ofertelor în format electronic.
Setul complet al documentatiei de licitatie poate fi ob?inut în baza unei solicitari scrise înso?ita de plata unei taxe în suma de 100 LEI, de la sediul UMP-INCP.
Mai multe detalii pute?i gasi în invita?ia de participare ata?ata prezentului anun?.

Licitatia nr. 17/NCB/2012 - Invitatie de participare
[ 04.04.2012 ]
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
ROMANIA
INTEGRATED NUTRIENT POLLUTION CONTROL PROJECT

Consultant services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”
Loan No.4873-RO TF No.058040-RO
Project ID No. P093775
Contract no. 24/CQ/2012
The Government of Romania has received financing from the World Bank toward the cost of the “Integrated Nutrient Pollution Control” Project. The overall development objective of the Project is to support the Government of Romania to meet the EU Nitrates Directive requirements by reducing nutrient discharges to water bodies, promoting behavioral change at the communal level and strengthening institutional and regulatory capacity.
The implementing agency of the Project, the Ministry of Environment and Forests (the Employer) intends to use a part of the Project’s funds for revising the 2005 version of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP) and editing an improved version of the code in correlation and harmonization with the EU legislation. The code targets the farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities. Those claiming the Single Farm Payment and other direct payments must meet certain conditions known as Cross Compliance. Following the Code will help meet the environmental requirements of Cross Compliance, as transposed for Romania.

The main goals of this new and improved version of the code are: promoting of good agricultural practices in order to reach more farmers with more practical, useful and replicable approaches, increasing the access of the individual farmers and farmers associations to different programs of the E.U. in agriculture and environment domains; supporting the increase of public awareness regarding the necessity of protecting the natural resources from nitrate pollution.

The objectives of the consultant’s services are:

- Editing and preparing for publishing a revised and improved version of the existing “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP). The application of this code is required by the E.U. Directive 91/636/EEC and its provisions will be compulsory for the farmers in vulnerable areas;
- Editing and preparing for publishing a simplified booklet, presenting in concise manner information regarding crop rotation, soil and nutrient management (calculation manual for nutrient conservation), balanced animal husbandry.
Both materials will be prepared both in Romanian and English languages.

The assignment will be undertaken for a period of four moths, starting with contract signing.

The Consultant will be a private entity, research institute, university, NGO with the following expertise and skills:
- Al least 5 years active involvement in elaborating and implementing the national strategies and legislation regarding the agricultural sources pollution control at European Level;
- Wide experience (at least 10 years) in research and development in the areas of manure management, organic farming, management of animal and crop farms;
- Deep knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution and active involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level;
- Close contact with farmers, growers, contractors and others stakeholders involved in agricultural activities and also with regulators, monitoring and inspection bodies on agriculture at governmental level.

The Ministry of Environment and Forests now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the consultancy services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources”

The Expressions of Interest must provide information indicating that the consultant is qualified to perform the above-mentioned services, respectively:
- general information: core business and years in business, address, contacts, number and country of registration; presentation of services provided, references;
- specific information on the consulting experience in the field of the assignment: professional experience in the field of manure management, organic farming, management of animal and crop farms; involvement in the implementation of the in line legislation at international and national level, knowledge of the European and Romanian environmental and agriculture legislation regarding nitrates pollution description of previous similar projects, experience in similar conditions;
- information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment, number and general qualifications (including number of years of professional expertise) and specific experience of key staff.
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a sub consultant or as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submitting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.”

The Consulting firm will be selected using the method (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004.
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 0900 to 1600 hours.
Expressions of interest must be written in English language and have to be delivered to the address below by April 18th, 2012, 1200 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail are accepted.

Ministry of Environment and Forestry

Integrated Nutrient Pollution Control Project Management Unit

Attn: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director

Mrs. Manuela UDROIU, procurement specialist

12, Libertatii Blvd., Sector 5, 2nd Floor, Room 304 B

City: Bucharest ZIP Code: 040129 Country: Romania

Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro

[ 23.03.2012 ]
Memorandumul de Întelegere între Guvernele Norvegiei, Islandei, Liechtenstein si Guvernul României pentru punerea în aplicare a Memorandumului privind Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Memorandumul de Întelegere între Guvernele Norvegiei, Islandei, Liechtenstein si Guvernul României pentru punerea în aplicare a Memorandumului privind Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 [ publicat astazi 23.03.2012 ]

[ 15.03.2012 ]
Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Implementare al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” lanseaza procedura internationala de selectie pentru contractarea serviciilor de consultanta privind revizuiarea si reeditarea “Codului de bune practici agricole privind protejarea apei împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole”.
Procedura se va desfasura în limba engleza.

Ministry of Environment and Forests – “Integrated Nutrient Pollution Control” Project Management Unit (INPC PMU): will be allocated to finance consultancy services related to general revision and editing of the “Code of good agricultural practices for water protection against pollution with nitrates from agricultural sources” (CoGAP).
The procedure will be deploy in english.

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Contract no. 24/CQ/2012 [ publicat astazi 15.03.2012 ]

The Consulting firm will be selected using the method (CQS – Selection Based on Consultant Qualification) in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours, from Monday to Friday – 09:00 to 16:00 hours.
Expressions of interest must be written in English language and have to be delivered to the address below by March 29th, 2012, 12:00 hours, local time.
Expressions of Interest received by e-mail address are accepted.

Ministry of Environment and Forests – “Integrated Nutrient Pollution Control” Project Management Unit (INPC PMU)
Attention: Mrs. Naiana MILEA, PMU Director
Contact person: Mrs. Manuela Udroiu, Procurement Specialist
Address: 12, Libertatii Blvd., Sector 5, Floor 2, Room 304B
City: Bucharest, ZIP Code: 040129, Country: Romania
Phone/Fax: +40-21-317-04-03
E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro

Anunturi castigatori:[ 15.03.2012 ]
Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” a lansat licitatie pentru lucrari de constructie:
“Extindere canalizare menajera strazi secundare satele Albestii Pamânteni si Albestii Ungureni, comuna Albestii de Arges, judetul Arges”

Licitatia 11/NCB/2011 s-a desfasurat în conformitate cu procedura de achizitie „Licitatie Nationala Competitiva” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Bancii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (Mai 2004).
În urma desfasurarii licitatiei, au fost primite oferte de la un numar de opt firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat:

Rezultatele licitatiei 11/NCB/2011 - Extindere canalizare menajera strazi secundare ... judetul Arges (Contract award 11/NCB/2011) [publicat astazi 15.03.2012]

Ofertantii necâstigatori pot solicita în scris Angajatorului explicatii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor:
Angajator:
Ministerul Mediului si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
În atentia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoana de contact: Raluca Mateescu, specialist achizi?ii
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucuresti, România,
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro

[ 09.03.2012 ]
Guvernul României a obtinut de la Banca Mondiala un împrumut pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” si intentioneaza sa utilizeze o parte din aceste fonduri pentru achizitionarea de mobilier, astfel:
I. Corpuri de mobilier din PAL melaminat (dulap), dupa cum urmeaza:
a) Corp tip 1 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 900 mm x 400 mm): 2 buc.;
b) Corp tip 2 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 1000 mm x 400 mm): 3 buc.;
c) Corp tip 3 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 1100 mm x 400 mm): 4 buc.;
d) Corp tip 4 (dimensiuni H x L x A = 2400 mm x 800 mm x 400 mm): 1 buc.;
II. Scaune de birou: 12 buc.;
III. Scaune vizitatori: 15 buc..
Achizitia se realizeaza în conformitate cu Ghidul de achizitii al Bancii Mondiale, editia mai 2004, utilizând procedura “Cumparare”.
Cererea de oferta este disponibila în mod gratuit mai jos si pe site-ul Proiectului: www.inpcp.ro.

Cerere de oferta pentru Achizitionarea de mobilier pentru UMP-INPC – Licitatia nr. 29/SH/2012[ publicat astazi 9 martie 2012 ]
Anexa la Cererea de oferta - Schite mobilier [ publicat astazi 9 martie 2012 ]

Data limita pentru prezentarea ofertelor este 26 martie 2012 si va fi trimisa fie prin fax la numarul 021-317.04.03, fie pe adresa de e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro sau la adresa postala: Ministerul Mediului si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” (UMP-INPC), B-dul Libertatii nr. 12, etaj 2, camera 304B, Sector 5, Bucuresti.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa Ministerului Mediului si Padurilor, mai sus mentionata, ori la telefon: 021-311.71.60 sau e-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro , persoana de contact: Raluca Mateescu.

[ 24.02.2012 ]

Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate pentru lucrari de constructie aferente urmatorului obiectiv de investitii: „Realizare sistem de canalizare in comuna Ozun, sat Santionlunca, judetul Covasna”. Selectia se va desfasura prin “Licitatie nationala competitiva” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Bancii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Legislatia româneasca privind Achizitiile publice nu se aplica. Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate la urmatoarea adresa:
Ministerul Mediului si Padurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
În atentia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achizitii senior, Stefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare si evaluare
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B
Bucuresti, cod 040129, România
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro;stefan.nicolau@mmediu.ro;
pâna la data de 30.03.2012, ora 12:00. Nu este permisa transmiterea ofertelor în format electronic.
Setul complet al documentatiei de licitatie poate fi ob?inut în baza unei solicitari scrise înso?ita de plata unei taxe în suma de 100 LEI, de la sediul UMP-INCP. Mai multe detalii pute?i gasi în invita?ia de participare ata?ata prezentului anun?

Licitatia nr. 16/NCB/2012 - Invitatie de participare [ publicat astazi 24 februarie 2012 ]

[ 15.02.2012 ]
Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” a lansat licitatii pentru lucrari de constructie.

Licitatiile s-au desfasurat în conformitate cu procedura de achizitie „Licitatie Nationala Competitiva” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Bancii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004).

Anunturi castigatori:

1. Licitatia 07/NCB/2011: Lucrari pentru „Constructie canalizare menajera a localitatii Petin, comuna Paulesti, judetul Satu Mare” si „Constructie canalizare menajera a localitatilor Amati, Ruseni, Hrip, comuna Paulesti, judetul Satu Mare”- au fost primite oferte de la un numar de trei firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat
descarca anuntul[ publicat astazi 15.02.2012 ]

2. Licitatia 09/NCB/2011: LUCRARI pentru „Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” – care a continut 4 loturi, au fost primite oferte de la un numar de 12 firme si au fost acordate si semnate un numar de trei contracte, asa cum este detaliat în anuntul atasat
descarca anuntul[ publicat astazi 15.02.2012 ]

3. Licitatia 10/NCB/2011: Lucrari pentru „Extindere retea de canalizare a apelor uzate menajere, comuna Gratia, judetul Teleorman- au fost primite oferte de la un numar de sase firme si a fost semnat un contract, asa cum este detaliat în anuntul atasat
descarca anuntul[ publicat astazi 15.02.2012 ]

Ofertantii necâstigatori pot solicita în scris Angajatorului explicatii referitoare la motivele care au determinat neselectarea sau respingerea ofertei lor.
Angajator:
Ministerul Mediului si Padurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
În atentia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoana de contact: Raluca Mateescu, specialist achizi?ii
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B, cod 040129, Bucuresti, România,
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail:raluca.mateescu@mmediu.ro

[ 24.01.2012 ]

Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate pentru lucrari de constructie aferente urmatorului obiectiv de investitii: „Realizare (prima infiintare) retea de canalizare si statie de epurare, sat Strejnic, comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”. Selectia se va desfasura prin “Licitatie nationala competitiva” (National Competitive Bidding – NCB) în conformitate cu procedurile Bancii Mondiale Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, (Mai 2004). Legislatia româneasca privind Achizitiile publice nu se aplica. Ministerul Mediului si Padurilor, prin Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” invita ofertantii eligibili sa depuna oferte sigilate la urmatoarea adresa:
Ministerul Mediului si Padurilor
Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”
În atentia: d-nei Naiana MILEA, Director UMP
Persoane de contact: Catalina Criveanu, specialist achizitii senior, Stefan Nicolau, specialist tehnic senior monitorizare si evaluare
Adresa: B-dul Libertatii nr. 12, Sector 5, etaj 2, camera 304B
Bucuresti, cod 040129, România
Telefon: +40 21 408 9565; +40 21 408 9557;
Tel/Fax: +40 21 317 04 03;
E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro;stefan.nicolau@mmediu.ro;
pâna la data de 05.03.2012, ora 12:00. Nu este permisa transmiterea ofertelor în format electronic.
Setul complet al documentatiei de licitatie poate fi ob?inut în baza unei solicitari scrise înso?ita de plata unei taxe în suma de 100 LEI, de la sediul UMP-INCP. Mai multe detalii pute?i gasi în invita?ia de participare ata?ata prezentului anun?

Licitatia nr. 15/NCB/2012 - Invitatie de participare [ publicat astazi 24 ianuarie 2012 ]

4