Acasa » Informații de interes public » Oportunităţi Angajare

Oportunităţi Angajare

[ 17.01.2014 ] ANUNŢ MMSC – EXAMEN ocuparea funcţiei publice vacante DG AM POSMEDIU

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează, în perioada 29 ianuarie 2014 ora 10:00 proba scrisă şi 31 ianuarie 2014 – interviul, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul achiziţii publice – Direcţia asistentă tehnică – Direcţia generală AM POS Mediu.

[ 16.12.2013 ] ANUNȚ MMSC – EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează în perioada 20 ianuarie – 22 ianuarie 2014, examen de promovare în grad profesional. Dosarele de înscriere la examen se pot depune până în data de 06.01.2014 inclusiv, la Direcţia managementul resurselor umane, politici, proiecte şi strategii manageriale.

[ 20.11.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice , cu sediul in Bucuresti, bd. Libertatii, nr.12, sector 5, organizeaza in perioada 07-09 ianuarie 2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale din cadrul Serviciului Administrativ – Directia Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne:
1) 1 post de conducere de sef serviciu, grad II;
2) 1 post de executie de consilier IA;
3) 1 post de executie de referent IA.

[ 22.07.2013 ]
22 Iulie 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunță că solicitarea de transfer la cerere, publicată în data de 25 iunie 2013, nu-și mai produce efecte.
Anunt de incetare transfer posturi la cerere
[ 05.07.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunta ca in perioada 18-22 iulie 2013 organizeaza concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, temporar vacante, aflate în cadrul Biroului substanțe periculoase, respectiv Compartimentul delta dunării și zona costieră

Descarca DOCUMENTELE NECESARE PENTRU
ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE 18-22 IULIE 2013

[ 02.07.2013 ]
02 August 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante prin transfer la cerere
Anunt pentru posturi prin transfer la cerere
Bibliografie

[ 25.06.2013 ]

25 Iulie 2013 – Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează concurs de promovare în grad profesional…
Documentele necesare

[ 25.06.2013 ]
24 Iulie 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante prin transfer la cerere
Anunt pentru posturi prin transfer la cerere

[25.06.2013 ]

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu Cmpartimentul Coordonare Program Operaţional
Documentele necesare
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă decalarea orei stabilită pentru proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul coordonare program operaţional – Direcţia Generală AM POS Mediu din data de  08 iulie 2013, pentru ora 12.00.

[14.05.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice publica anuntul cu privire la examenul pentru ocuparea unor posturi supuse restructurării/reorganizării din cadrul unor Servicii/Compartimente – Direcţia Management şi Control al resurselor Forestiere şi Cinegetice.
Descarca document - Anunt

[10.05.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice publica anuntul cu privire la examenul  pentru ocuparea unor posturi supuse restructurării/reorganizării din cadrul compartimentelor Organismelor Intermediare din cadrul Direcţiei Generale AM POS Mediu
Descarca document - Anunt

[09.05.2013 ]

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice anunta situatia posturilor vacante si a conditiilor de ocupare

Situatie posturi vacante

[ 16.04.2013 ]

16 Mai 2013 – Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice anunta transfer la cerere pentru un post din cadrul – Direcţia Generală Dezvoltare Durabilă, Control şi Programe Investiţionale Verzi

Anunt pentru 1 post transfer la cerere

[ 22.03.2013 ]

3-5 Martie 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Generală AM POS Mediu doreşte ocuparea a doua funcţieii publice: consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic-Instrumente Structurale si consilier, clasa I, grad profesional superior, Direcţia Asistenţă Tehnică – Compartimentul SMIS IT

Compartimentul Juridic-Instrumente Structurale
Direcţia Asistenţă Tehnică - Comparimentul SMIS - IT

[ 01.03.2013 ]

14-18 Martie 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte ocuparea funcţiei publice temporar vacantă din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Acorduri şi Tratate Internaţionale

Anunt Concurs

[ 22.02.2013 ]

25 Martie 2013 – Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal la Direcţia Management Resurse Umane – Serviciul Coordonare Unităţi Subordonate, Coordonate şi sub Autoritate prin transfer la cerere.

Anunt pentru transfer la cerere
descarca document

[ 13.02.2013 ]

18 Martie 2013 – Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice anunta transfer la cerere pentru 3 posturi din cadrul – Direcţia Generala Economica Financiara

Anunt pentru 3 posturi transfer la cerere
Descarca - bibliografie

[ 13.02.2013 ]

26-29 Martie 2013 – Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice anunta concurs pentru ocuparea din cadrul – Direcţia Relatii Externe

Anunt Concurs pentru postul ...

[ 10.12.2012 ]

10-12 Decembrie 2012 – Ministerul Mediului si Padurilor anunta concurs pentru ocuparea din cadrul – Direcţia Generală AM POS Mediu – Direcţia Asistenţă Tehnică -Compartimentul Dezvoltare Instituţională

Anunt Concurs pentru postul ...

[ 21.11.2012 ]

21-23 Noiembrie 2012 – Ministerul Mediului si Padurilor anunta concurs pentru ocuparea a 2 funcţii publice temporar vacante din cadrul – Direcţia Generală Mediu şi Schimbări Climatice și
Direcţia Biodiversitate …

Anunt Concurs pentru postul ...

[ 22.10.2012 ]

12-14 Noiembrie 2012 – Ministerul Mediului si Padurilor anunta concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă din cadrul compartimentului buget – Direcţia Generală Economică Financiară …

Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 24.10.2012 ]

24-26 Octombrie 2012 – Direcţiei Management Resurse Umane – Serviciul unităţi subordonate, coordonate şi sub autoritate

Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 22.10.2012 ]

22-24 Octombrie 2012 – Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii- Direcţia Generală Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor – Compartimentul Dispecerat

Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 22.10.2012 ]

22-24 Octombrie 2012 – Directia Generala AM POS Mediu

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă amânarea concursului din data de 22 – 24 octombrie aflat la organismele intermediare Timişoara şi Craiova … …

Anunt amanare concurs pentru postul ... Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 8.11.2012 ]

08-12 Noiembrie 2012 – Directia Generala AM POS Mediu

Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 28.09.2012 ]

09-11 Oct 2012 – Directia Generala Mediu si Schimbari Climatice-Directia Gestiunea Deseurilor si Substantelor Periculoase

Anunt Concurs pentru postul ...

[ 20.09.2012 ]

1 -3 Oct 2012 – Direcţia Generală Mediu şi Schimbări Climatice-Direcţia Schimbări Climatice

Anunt Concurs pentru postul ...

 

[ 18.09.2012 ]

1 Oct 2012 – Pos Mediu – Direcţia Fonduri Structurale

Anunţ Concurs pentru postul ...

 

[ 11.09.2012 ]

15 Oct 2012 – Direcţia Generală Economica Financiara

Anunţ transfer la cerere Anunt interviu

 

[ 24.07.2012 ]

25 iulie 2012 – Direcţia Generală Juridică – transfer consilier juridic superior

Anunţ interviu Bibliografie interviu Plan interviu

[ 18.07.2012 ]

31 iulie – 02 august 2012 – Direcţia Generală Juridică – Serviciul Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social

Anunţ Concurs pentru postul temporar vacant de consilier asistent

06 iulie 2012 Anunt privind ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor prin concurs, la Serviciul Substanţe Periculoase – Direcţia Gestiunea Deşeurilor şi Substanţelor Periculoase
Descarca anuntul

03 iulie 2012 Anunt privind ocuparea unor functii publice vacante din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor prin transfer la cerere
Descarca anuntul

[ 13.06.2012 ]

22 – 25 iunie 2012 – Direcţia Generală AM POS Mediu – Direcţia Asistenţă Tehnică – Compartimentul SMIS – IT

Anunţ Concurs pentru postul vacant de consilier superior

18 aprilie 2012 – Direcţia de Comunicare – Serviciul Comunicare – Compartimentul Mass-Media
Descarca documentul

11-13 aprilie 2012 – Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu – Compartimentul Programare
Descarca documentul