Acasa » Informații de interes public » Informaţii de interes public conform legii 544/2001

Informaţii de interes public conform legii 544/2001

Structura responsabilă cu asigurarea aplicării prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este Biroul “RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS – MEDIA”.

 

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice în situaţia în care persoana se consideră vătătmată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Informaţii privind bilanţurile contabile ale Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În vederea informării publice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pune la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, “Rapoartele de Evaluare a Implementării Legii nr. 544/2001 în MMSC”.