Acasa » Domenii » Relaţii Internaţionale » Instituţii Internaţionale şi Europene

Instituţii Internaţionale şi Europene

Instituţii internaţionale şi europene
cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului

Protejarea mediului este esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de combinarea protecţiei mediului cu creşterea economică continuă într-o manieră care să fie sustenabilă.
În domeniul protecţiei mediului există un număr mare de organizaţii care asigură conservarea, analiza şi monitorizarea mediului în diferite modalităţi. Aceste organizaţii de mediu pot fi globale, regionale, naţionale sau locale.
Organismele internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului sunt următoarele:

Organizaţia Naţiunilor Unite – ONU

ONU a fost înfiinţată la 24 octombrie 1945 când un număr de 51 de ţări s-au angajat să menţină pacea prin cooperare internaţională şi securitate colectivă. Astăzi, aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU: în total 192 de state.
ONU oferă mijloace pentru rezolvarea conflictelor internaţionale şi pentru formularea de politici în chestiuni care ne afectează pe toţi. În cadrul Organizaţiei toate statele membre – mari sau mici, bogate sau sărace, cu vederi politice şi sisteme sociale diferite – au un cuvânt de spus şi drept de vot egal.
 • Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)
  Principalul organism al ONU, UNEP, creat în vederea protecţiei mediului, a fost înfiinţat imediat după Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediul Uman, desfăşurată la Stockholm în anul 1972 şi are mandatul de a coordona la nivel mondial integrarea politicilor de protecţie a mediului în celelalte sectoare în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.
  Web-site: www.unep.org
 • Comisia pentru Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite (CSD)
  CSD a fost creată în anul 1993, ca urmare a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED) de la Rio de Janeiro din 1992. CSD este format din reprezentanţi ai 53 de state aleşi odată la 3 ani. CSD are sesiuni anuale axate pe diverse tematici ale dezvoltării durabile, pilonul cel mai important al dezvoltării durabile fiind protecţia mediului.
  Web-site: www.un.org
 • Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare este o reţea de dezvoltare globală a ONU, care pledează pentru dezvoltare şi conectează statele prin accesul la cunoştinţe, experienţe şi resurse menite să ofere oamenilor o viaţă mai bună.
  Liderii lumii s-au angajat să îndeplinească Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului până în 2015, inclusiv obiectivul fundamental de a reduce cu jumătate sărăcia extremă. Prin intermediul reţelei sale internaţionale, PNUD coordonează eforturile globale şi naţionale pentru realizarea acestui scop.
  Web-site: www.undp.org
 • Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE)
  Activităţile desfăşurate de UNECE în domeniu au ca obiectiv protecţia mediului şi a sănătăţii umane şi promovarea dezvoltării durabile în ţările membre, conform principiilor Agendei 21. Scopul este acela de a reduce poluarea pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului şi pentru a evita astfel compromiterea stării factorilor de mediu pentru generaţiile viitoare.
  Web-site “Mediu pentru Europa”: www.unece.org
 • Uniunea Europeană

  Uniunea Europeană, parteneriat economic şi politic unic, este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în anul 1951 între şase state europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După cinci valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 2007: România şi Bulgaria), Uniunea Europeană are astăzi 27 state membre.
  Turcia, Croaţia şi Republica Macedonia sunt state candidate cu care negocierile de aderare au început.
  Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.
 • Comisia Europeană – Direcţia Generală Mediu
  Direcţia Generală Mediu este una din cele 40 de direcţii generale şi servicii care formează Comisia Europeană. Cunoscută ca DG Mediu, obiectivul general al Direcţiei este să protejeze, să conserve şi să îmbunătăţească mediul pentru generaţiile actuale şi cele viitoare. Pentru a reuşi acest lucru propune politici care să asigure un grad înalt de protecţie a mediului în Uniunea Europeană şi care să asigure calitatea vieţii cetăţenilor UE. Cele patru priorităţi ale DG pentru perioada 2002-2012 sunt schimbările climatice, natură şi biodiversitate, mediu, sănătate şi calitatea vieţii, resursele naturale şi deşeurile.
  Web-site: http://ec.europa.eu
 • Consiliul de Mediu al Uniunii Europene
  Consiliul de Mediu al Uniunii Europene este compus din miniştrii mediului care se întâlnesc de patru ori pe an. Deciziile sunt luate prin votul majorităţii calificate în codecizie cu Parlamentul European.
  În acest domeniu, Comunitatea Europeană are sarcina de a promova creşterea armonioasă, echilibrată şi dezvoltarea durabilă a activităţilor economice care să respecte în special cerinţa de a asigura un grad înalt de calitate a mediului.
  Web-site: www.consilium.europa.eu
 • Parlamentul European – Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentaţiei
  Înfiinţat în 1973, Comitetul pentru Mediu a fost al 12-lea comitet specializat. Ulterior el a crescut în mărime (de la 36 la 63 de membri) şi influenţa datorită extinderii responsabilităţilor şi creşterii interesului publicului. Comitetul este responsabil cu politica de mediu şi măsurile pentru protecţia mediului, în special vizând: 

  1. poluarea aerului, a solului şi a apei, managementul şi reciclarea deşeurilor, substanţele şi preparatele, nivelul de zgomot, schimbările climatice şi protecţia biodiversităţii,
  2. dezvoltarea durabilă,
  3. măsurile regionale şi internaţionale şi acordurile privind protecţia mediului,
  4. refacerea mediului afectat,
  5. protecţia civilă,
  6. Agenţia Europeană de Mediu.

  Web-site: www.europarl.europa.eu

 • Agenţia Europeană de Mediu

  Sarcina Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM) este de a furniza informaţii actuale, relevante şi corecte despre mediu. AEM sprijină organismele responsabile cu elaborarea şi implementarea strategiei de mediu la nivel european şi naţional, precum şi publicul.
  Informaţiile AEM permit UE şi statelor membre ale Agenţiei să adopte decizii realiste în vederea îmbunătăţirii mediului, integrării aspectelor de mediu în strategiile economice şi asigurării dezvoltării durabile. Agenţia pune accent pe susţinerea factorilor decizionali principali la nivel european.
  Web-site: www.eea.europa.eu
  » Instituţii Internaţionale pentru protecţia mediului