Acasa » Domenii » Protecţia Naturii » Arii naturale protejate » Sesiunea de atribuire 5

Sesiunea de atribuire 5

A N U N Ţ din [ 05.02.2014 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă rezultatele finale a celei de-a cincea sesiuni de atribuire în administrare şi în custodie a ariilor naturale protejate pentru regiunile regiunile de dezvoltare: Vest – Timişoara, Centru – Sibiu, NE – Bacău şi NV – Cluj ca urmare a aprobării rapoartelor finale pentru aceste regiuni.
În vederea semnării contractelor de administrare şi a convenţiilor de custodie, vă informăm că perioadele stabilite pentru semnarea acestora sunt:
- În perioada 10.02.2014 – 13.02.2014 se vor semna contractele de administrare şi convenţiile de custodie pentru regiunile de dezvoltare NE- Bacău, Vest –Timişoara;
- În perioada 24.02.2014 – 28.02.2014 se vor semna convenţiile de custodie pentru regiunile de dezvoltare NV – Cluj şi Centru – Sibiu.
Contractele de administare şi convenţiile de custodie se vor semna la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti.
Semnarea convenţiilor de custodie aferente regiunilor de dezvoltare SV, S, SE şi Bucureşti -Ilfov se va realiza numai după soluţionarea suspiciunilor de incompatibilitate, faţă de un membru implicat în procedura de atribuire, de către organele abilitate, potrivit legii.
Rezultatele finale pentru regiunile de dezvoltare pentru care au fost aprobate rapoartele finale sunt publicate în tabelul ataşat.

 • Rezultatele finale
 • A N U N Ţ din [ 19.12.2013 ]

  REZULTATELE FINALE A CELEI DE-A CINCEA SESIUNI DE ATRIBUIRE IN ADMINISTRARE A ARIILOR NATURALE PROTEJATE CARE NECESITA STRUCTURI PROPRII DE ADMINISTRARE SI REZULTATELE FINALE A CELEI DE-A CINCEA SESIUNI DE ATRIBUIRE IN CUSTODIE A ARIILOR NATURALE PROTEJATE CARE NU NECESITA STRUCTURI PROPRII DE ADMINISTRARE PENTRU REGIUNILE: NE – BACAU, NV – CLUJ, V – TIMISOARA SI CENTRU – SIBIU..

  • Rezultatele finale privind atribuirea în administrare - sesiunea 5
  • A N U N Ţ din [ 06.12.2013 ]

   Situația evaluării dosarelor și a susținerii acestora în cadrul Comisiei de Contestații Sesiunea 5 de atribuire în administrare/ custodie a ariilor naturale protejate 06.12.2013.

   • Lista rezultatelor reevaluarii dosarelor de candidatura
   • A N U N Ţ din [ 05.12.2013 ]

    Comisia de contestaţii publica rezultatul reevaluarii dosarelor de candidatură pentru care au fost depuse contestatii, in cadrul celei de-a 5-a sesiuni de atribuire in administrare si custodie a ARIILOR NATURALE PROTEJATE.

    Susţinerea dosarelor de candidatură care au întrunit punctajul minim de 53 pct., va avea loc în data de 06.12.2013, incepand cu ora.9:00 la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice din Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București, etaj 5.

    A N U N Ţ din [ 04.12.2013 ]

    Comisia de contestaţii se va întruni în perioada 04-06.12.2013. Afişarea rezultatelor evaluării dosarelor din cadrul Comisiei de contestatii va avea loc în data de 05.12.2013.
    Susţinerea dosarelor calificate in urma reevaluarii acestora va avea loc în data de 06.12.2013, începând cu ora 09.00 la sediul MMSC din Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti.

    A N U N Ţ din [ 29.11.2013 ]

    REZUTATELE EVALUARII DOSARELOR DE CANDIDATURA SI A SUSTINERII ACESTORA, IN CADRUL CELEI DE-A 5-A SESIUNI DE ATRIBUIRE IN ADMINISTRARE SI CUSTODIE A ARIILOR NATURALE PROTEJATE.
    Depunerea eventualelor contestaţii se va realiza în perioada 02 – 03.12.2013, la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din Bd. Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti.
    Comisia de contestaţii se va întruni în perioada 04-06.12.2013. Afişarea rezultatelor evaluării dosarelor va avea loc în data de 04.12.2013.
    Susţinerea dosarelor calificate in urma reevaluarii acestora va avea loc în data de 05.12.2013, începând cu ora 09.00 la sediul MMSC din Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti.
    Lista finala a rezultatelor obtinute ca urmare a evaluarii dosarelor de candidatura si a eventualelor contestatii va fi publicata dupa aprobarea raportului final de catre MMSC.

    A N U N Ţ din [ 16.10.2013 ]

    Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 666 din data de 30.10.2013 a Ordinului nr. 2513 din 29.10.2013 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de candidatură pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar, astfel:
    - Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 15.11.2013 (data înregistrării la registratura M.M.S.C.), la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe/la adresa: Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti;
    - Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 15.11.2013, data înregistrării la registratura sediului autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, aşa cum sunt prevăzute la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor naturale protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.
    .

    A N U N Ţ din [ 16.09.2013 ]

    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5– a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. Etapele procedurii de atribuire în administrare / custodie sunt următoarele:
    • afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire, care conţine lista ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;
    • depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;
    • întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;
    • afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
    • depunerea contestaţiilor;
    • analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;
    • aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;
    • semnarea contractului de administrare / convenţie de custodie.

    Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 16.10.2013 (data înregistrării la registratura), la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe adresa: Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.
    Dosarele pentru atribuirea în custodie se depun până la data de 16.10.2013, data înregistrării la registratura sediului autorităţii responsabile din fiecare regiune de dezvoltare, aşa cum sunt prevăzute la art. 15 lit. b) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate.
    La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.
    Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2144/12.09.2013, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.
    Anexat:

    Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) capitolul I Atribuirea administrării ariilor naturale protejate şi art. 18 alin. (1) capitolul II Atribuirea custodiei ariilor natural protejate, din Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013, la numărul fax 021-310568.

    ——————————————————————————————————————————————————-

    A N U N Ţ din [ 23.07.2012 ]

     

     

    A N U N Ţ din [ 04.04.2012 ]

     

    • Sesiunea 5/2012 de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate se amână până la o dată care va fi anunţată ulterior, deoarece Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, se află în procedură de modificare.