Acasa » Domenii » Protecţia Naturii » Arii naturale protejate » Sesiunea de atribuire 4

Sesiunea de atribuire 4

Arii naturale protejate atribuite în administrare / custodie în Sesiunea de atribuire 4

[ 23.11.2011 ]

Rezultatele finale obţinute în cadrul sesiunii 4 de atribuire în administrare şi în custodie a ariilor naturale protejate – septembrie – noiembrie 2011

Rezultatele finale privind atribuirea în administrare şi în custodie – sesiunea 4, 2011

[ 17.11.2011 ]

Rezultatele obţinute în urma întrunirii Comisiei de contestaţii privind atribuirea în administrare şi în custodie a ariilor naturale protejate în Sesiunea 4 de atribuire – septembrie – noiembrie 2011

Rezultate contestaţii privind atribuirea în administrare şi în custodie – sesiunea 4, 2011

[ 02.11.2011 ]

Rezultatele obţinute în urma întrunirii Comisiilor de evaluare privind atribuirea în administrare şi în custodie a ariilor naturale protejate – Sesiunea 4 de atribuire – septembrie-noiembrie 2011

[ 19.09.2011 ]

Având în vedere că data limită de depunere a dosarelor este vineri, 07.10.2011, vă rugăm să ţineţi cont că programul de lucru în această zi este între orele 08:30 – 14:30.

[ 07.09.2011 ]

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă deschiderea celei de a 4 – a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar

Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

Etapele procedurii de atribuire în administrare / custodie sunt următoarele:

  • afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;
  • depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi electronic la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestora;
  • întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare;
  • afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
  • depunerea contestaţiilor;
  • analizarea şi soluţionarea contestaţiilor, întocmirea raportului comisiei de contestaţii şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a rezultatelor comisiei de contestaţii;
  • aprobarea de către conducătorul autorităţii responsabile a raportului final de evaluare, care include şi raportul comisiei de contestaţii;
  • semnarea contractului de administrare / convenţie de custodie.

Dosarele se depun până la data de 07.10.2011 (data înregistrării la registratura M.M.P.), la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe adresa: Direcţia Biodiversităţii, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.

Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 118/20.01.2010, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.

[ 07.09.2011 ]

[ 21.09.2011 ]

Lista ariilor naturale protejate ce se vor atribui în custodie în a patra sesiune" conţine situri Natura 2000 care se suprapun total sau parţial cu rezervaţii naturale atribuite deja în custodie, conform art. 3 alin. (2) din Anexa 2 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) Anexa 1 și art. 9 alin. (1) Anexa 2, din Ordinul Ministrului nr. 1948/2010, la nr. de fax 021-316.02.87.