Acasa » Domenii » Protecţia Naturii » Arii naturale protejate » Sesiunea de atribuire 2

Sesiunea de atribuire 2

Arii naturale protejate atribuite în administrare / custodie în Sesiunea de atribuire 2

[ 08.07.2010 ]

Sesiunea 3/2010 de atribuire în custodie şi administrare a ariilor naturale protejate se amână până la o dată care va fi anunţată ulterior, întrucât Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate a început demersurile de modificare al OM 1533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.

[ 01.07.2010 ]

Semnarea convenţiilor de custodie şi a contractelor de administrare pentru ariile naturale protejate atribuite în sesiunea 2/2010 se va face în perioada 28 iunie – 15 iulie 2010 la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, la adresa Bucureşti, RO – 040129, sector 5, B-dul Libertăţii nr. 12, etaj 5, camera 454, conform programului de lucru al Ministerului Mediului şi Pădurilor.

[ 28.05.2010 ]

Rezultatele Comisiei de Contestaţii privind soluţionarea contestaţiilor depuse în urma afişării pe site MMP la data de 07.05.2010 a rezultatelor Comisiilor de Evaluare cu privire la atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate din sesiunea 2/2010

Rezultatele Comisiei de Contestaţii

[ 28.05.2010 ]

Lista ariilor naturale protejate care vor fi atribuite în custodie în urma rezultatelor obţinute în Sesiunea 2/2010

Lista ariilor naturale protejate care vor fi atribuite în custodie

[ 26.05.2010 ]

Rezultatele finale ale Comisiei de evaluare privind atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate – sesiunea 2/2010

Rezultatele finale ale Comisiei de evaluare privind atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate din sesiunea 2/2010 este:

 • Lista ariilor naturale protejate care sunt atribuite în administrare:

 • ROSCI0122 Munţii Făgăraş – Ocolul Silvic Răşinari RA;


  ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare Societatea “Progresul Silvic”;


  ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului Societatea “Progresul Silvic”.

 • Lista ariilor naturale protejate la care solicitările de încredinţare în administrare au fost respinse:

 • ROSCI0045 Coridorul Jiului – SC Consulting SRL;


  ROSCI0045 Coridorul Jiului- Camera de Comerţ şi Industrie România-Japonia.

[ 17.05.2010 ]

Raportul intermediar al Comisiei de evaluare privind atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate – sesiunea 2/2010

Rezultatul final al Comisiei de evaluare privind atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate din sesiunea 2/2010 este:

 • Lista ariilor naturale protejate care sunt atribuite în administrare:

 • ROSCI0122 Munţii Făgăraş – Ocolul Silvic Răşinari RA;

 • Lista ariilor naturale protejate la care solicitările de încredinţare în administrare au fost respinse:

 • ROSCI0045 Coridorul Jiului- SC Consulting SRL;


  ROSCI0045 Coridorul Jiului- Camera de Comerţ şi Industrie România- Japonia.

 • Lista ariilor naturale protejate care necesitau clarificări şi care vor fi supuse analizei Comisiei de evaluare în data de 26.05.2010:

 • ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare Societatea “Progresul Silvic”;


  ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului Societatea “Progresul Silvic”.

Menţionăm faptul că aceste clarificări au fost analizate de către Comisia de evaluare la întrunirea din data de 17.05.2010, dar nu s-a putut lua decizia, deoarece nu s-a întrunit numărul minim de 5 membri.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Anexa 1 la OM 1533/2008, solicitanţii pot depune eventualele contestaţii pentru punctajele obţinute la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, la nr. de fax 021 316 02 87 sau pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro, în termen de 48 de ore de la data afişării pe site-ul MMP (până la data de 19.05.2010 inclusiv).

[ 07.05.2010 ]

Rezultatele finale ale Comisiilor de evaluare privind atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate – sesiunea 2/2010

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Anexa 2 la OM 1533/2008, solicitanţii pot depune eventualele contestaţii pentru punctajele obţinute la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, la nr. de fax 021-316.02.87 sau pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro, în termen de 48 de ore de la data afişării pe site-ul MMP (până la data de 11.05.2010 inclusiv).

[ 18.03.2010 ]

Deschiderea sesiunii 2/2010 de depunere a dosarelor privind atribuirea în custodie, respectiv administrare a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă azi, 18.03.2010, deschiderea celei de-a doua sesiuni de depunere a dosarelor pentru atribuirea în custodie, respectiv administrare a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar.
Dosarele de candidatură se vor întocmi în conformitate cu prevederile: OM nr. 1533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.
Dosarele se vor depune la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor din Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, cod 040129, tel/fax. 021 – 316.02.87, pe suport de hârtie şi electronic.
Termenul limită de depunere a dosarelor:
Pentru custodie: 08.04.2010
Pentru administrare: 15.04.2010

IMPORTANT!

 • ariile naturale protejate care nu se regăsesc pe Lista ariilor naturale protejate care necesită atribuirea în custodie nu se atribuie în custodie în sesiunea 2;
 • dosarele de candidatură depuse după termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea 1, dar anterior datei de 18.03.2010, vor fi luate în discuţie în sesiunea 2 de către Comisiile de evaluare regionale, cu condiţia actualizării documentelor care sunt susceptibile de a expira (ex. cazier judiciar), până la termenul limită de depunere a dosarelor pentru sesiunea 2, mai sus menţionate. De asemenea, dosarul de candidatură trebuie depus şi în format electonic;
 • dosarele de candidatură respinse în prima sesiune pentru ariile naturale protejate care nu au fost atribuite în custodie/administrare, nu se vor reanaliza în sesiunea 2, dacă solicitantul respectiv nu depune o nouă solicitare însoţită de un nou dosar;
 • la întocmirea dosarelor de candidatură se va ţine cont de prevederile OM 1533/2008, întrucât analiza acestora se face conform fişelor de punctaj anexate metodologiilor de atribuire în custodie, respectiv administrare din ordinul menţionat;
 • la elaborarea Planului de acţiune pentru aria protejată solicitată se va ţine seama, în mod obligatoriu de observaţiile menţionate în coloana “Observaţii” din Lista ariilor naturale protejate care necesită atribuirea în custodie.

Lista siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 55/20.01.2010, precum şi Lista ariilor naturale protejate care necesită atribuirea în custodie sunt publicate mai jos: