Acasa » Domenii » Protecţia Naturii » Arii naturale protejate » Sesiunea de atribuire 1

Sesiunea de atribuire 1

Arii naturale protejate atribuite în administrare / custodie în Sesiunea de atribuire 1

  • Lista situri Natura 2000

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor pentru preluarea în custodie, respectiv administrare a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OM nr. 1533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare.
Etapele procedurii de atribuire în administrare / custodie sunt următoarele:

a. afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii şi stabilirea termenului-limită de depunere a dosarului de candidatură;
b. depunerea dosarului de candidatură la sediul autorităţii responsabile şi evaluarea acestuia;
c. întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare;
d. aprobarea raportului de evaluare de către conducătorul autorităţii responsabile;
e. semnarea contractului de administrare/custodie.

Dosarele se depun până la data de 29.01.2010, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor, pe adresa: Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate, Bld. Libertăţii, Nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.

Dosarele pentru custodie vor fi analizate în cadrul comisiilor regionale, constituite conform prevederilor legale. Dosarele care au fost transmise Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate până la momentul desfiinţării acesteia vor fi preluate automat şi analizate în comisiile de încredinţare în custodie.

Lista siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 55/20.01.2010 precum şi lista siturilor Natura 2000 care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.

Siturile au fost selectate pe baza criteriilor stabilite de comun acord între reprezentanţii MMP şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ai Regiei Naţionale a Pădurilor şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Ariile naturale protejate de interes naţional care vor fi încredinţate în administrare şi cele care vor fi atribuite în custodie sunt publicate mai jos:

Lista ariilor naturale protejate de interes naţional care vor fi atribuite în custodie cuprinde numai acele arii care nu se suprapun cu situri Natura 2000. În cazul în care un sit Natura 2000 se suprapune cu una sau mai multe arii naturale protejate de interes naţional, custodia va fi atribuită unui singur custode, în conformitate cu prevederile OM 1533/2008.