Acasa » Domenii » Protecția Atmosferei » Zgomot Ambiant » Legislaţie-Zgomot Ambiant-Legislaţie naţională

Legislaţie-Zgomot Ambiant-Legislaţie naţională

Legislaţie naţională

 • ORDIN nr. 831 / 1461 din 16 iulie 2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului sanatăţii publice privind infiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora
 • Descarca documentul ORDIN nr. 831 / 1461 din 16 iulie 2008 din Monitorul Oficial al Romaniei
 • OM nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfaşoară activităţi industriale prevazute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006
 • Descarca documentul OM nr. 152/558/1119/532-2008 din Monitorul Oficial al Romaniei
 • HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicare
 • Descarca documentul HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005
 • OM 678 / 1344 / 915 / 1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor
 • Descarca documentul OM 678 / 1344 / 915 / 1397 din 2006, din Monitorul Oficial al Romaniei
 • OM 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu elaborarea hărţilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile şi aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum şi limitele de competenţă ale acestora
 • Descarca documentul OM 720/2007
 • OM 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot
 • Descarca documentul OM 1830/2007 din Monitorul Oficial al Romaniei