Acasa » Domenii » Protecția Atmosferei » Calitatea Aerului » Legislaţie-Calitatea aerului-DECIZII

Legislaţie-Calitatea aerului-DECIZII

DECIZII

 • Decizia 2004/470/CE privind o orientare referitoare la o metodă de referinţă provizorie pentru prelevarea de probe şi măsurarea PM2,5
 • Descarca documentul Decizia 2004/470/CE
 • Decizia 2004/461/CE de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calităţii aerului înconjurător în conformitate cu Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE ale Consiliului şi cu
 • Descarca documentul Decizia 2004/461/CE
 • Decizia 2004/279/CE de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător
 • Descarca documentul Decizia 2004/279/CE
 • Decizia 2004/224/CE de stabilire a normelor de transmitere a informaţiilor privind planurile sau programele solicitate în temeiul Directivei 96/62/CE a Consiliului în ceea ce priveşte valorile limită pentru anumiţi poluanţi în aerul înconjurător
 • Descarca documentul Decizia 2004/224/CE
 • Decizia 2001/752/CE de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informaţii şi date provenind de la reţele şi staţii individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre
 • Descarca documentul Decizia 2001/752/CE
 • Decizia 97/101/CE de stabilire a unui schimb reciproc de informaţii şi date provenind de la reţele şi staţii individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre
 • Descarca documentul Decizia 97/101/CE
 • Decizia 81/462/CE privind încheierea Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi (CLRTAP)
 • Descarca documentul Decizia 81/462/CE