Acasa » Domenii » Păduri » Vânătoare

Vânătoare

2013

Atribuire – Anunţuri Cote de recoltă Fonduri de vânătoare Licenţe

A N U N T din [ 17.10.2013 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în temeiul Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin (1) lit e) din regulamentul anterior menţionat, pentru 7 fonduri cinegetice, distribuite pe judeţe după cum urmează: 1 Botoșani, 2 Caraș Severin, 1 Iași, 1 Prahova, 1 Teleorman și 1 Timiș.
Denumirea,41 tarifele de atribuire şi datele tehnice fondurile cinegetice în cauză sunt prezentate în fişierele anexate.
Descarca - Anunțul nr. 200296/17.10.2013 Descarca - Anexă

A N U N T din [ 04.11.2013 ]

Referat nr. 200403/28.10.2013 privind atribuirea de fonduri cinegetice, etapa ”învâțământ și cercetare”.
Descarca - Referat atribuire

A N U N T din [ 16.10.2013 ]

Rezultate finale privind atribuirea cinegetica a fondurilor cinegetice pentru “gestionarii consacrati”.
Descarca - Referat atribuire

A N U N T din [ 04.10.2013 ]

Referat nr. 199656/DA/30.09.2013 pentru aprobarea rezultatelor finale privind licitațiile pentru atribuirea a 15 fonduri cinegetice.
Descarca - Referat nr. 199656/DA/30.09.2013

A N U N T din [ 03.10.2013 ]

Proces verbal nr. 200092/02.10.2013 privind rezultatele verificării dosarelor de atribuire – ”gestionari consacrați”.
Descarca - Proces verbal nr. 200092/02.10.2013

A N U N T din [ 19.09.2013 ]

Anunț organizare licitație.
Descarca - Anunț

A N U N T din [ 16.09.2013 ]

Anunț privind demararea procedurii de atribuire fonduri cinegetice împreună cu denumirea și tarifele acestora.
Descarca - Anunț

A N U N T din [ 03.09.2013 ]

Procesul verbal nr. 199553/03.09.2013 al Comisiei de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice.
Descarca - Procesul verbal nr. 199553/03.09.2013

A N U N T din [ 02.09.2013 ]

Referatul privind rezultatele finale pentru atribuirea directă a 8 fonduri cinegetice pentru gestionarii propusi de catre proprietarii de terenuri.
Descarca - document

A N U N T din [ 27.08.2013 ]

Procesul verbal nr. nr_199425/27.08.2013 , de analiza a contestatiilor.
Descarca - Procesul verbal nr. 199425/27.08.2013

A N U N T din [ 19.08.2013 ]

Procesul verbal nr. 199270/19.08.2013 împreună cu anexele 1 și 2, cu privire la rezultatele analizei dosarelor de atribuire a fondurilor cinegetice.
Descarca - Procesul verbal nr. 199270/19.08.2013

A N U N T din [ 12.08.2013 ]

Anunț nr. 198850/18.07.2013, pentru demararea procedurii de atribuire prin licitatie publica a 16 fonduri cinegetice.

A N U N T din [ 10.07.2013 ]

Anunț nr. 198715/09.07.2013, denumirea, tarifele și fișele fondurilor cinegetice supuse atribuirii.

A N U N T din [ 02.07.2013 ]

Procesul verbal, nr. 198580/02.07.2013 reprezentând rezultatele verificarii dosarelor de atribuire a fondurilor cinegetice pentru instituțiile de învățământ.

A N U N T din [ 26.06.2013 ]

A N U N T din [ 26.06.2013 ]

A N U N T din [ 16.04.2013 ]

A N U N T din [ 16.04.2013 ]