Proiectul Water CoRe

Proiectul “WaterCore – Lipsa apei şi seceta – Activităţi coordonate în regiunile europene”

Back Proiecte

Comisia Europeană a finanţat în 2008, în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, proiectul “WaterCore – WATER scarcity and droughts – Co-ordinated activities in European Regions” (“WaterCore- Lipsa apei şi seceta- Activităţi coordinate în regiunile europene”).

Din partea României, parteneri la acest proiect sunt Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Administraţia Naţională de Meteorologie şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna. În total, la proiect participă 15 parteneri din 7 ţări (România, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Ungaria, Spania).

Bugetul total al proiectului este de 2.547.859,04 Euro, din care bugetul cumulat al celor 3 parteneri români este de 417.051,74 Euro.

Perioada de derulare a proiectului este ianuarie 2010 – aprilie 2013 (40 luni).

Proiectul oferă tuturor regiunilor participante o platformă pentru schimb de experienţă în domeniul deficitului de apă, secetă şi schimbări climatice.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • ridicarea gradului de conştientizare privind riscul diminuării resurselor de apă, apariţia fenomenului de secetă şi schimbărilor climatice;
 • valorificarea expertizei în domeniu şi crearea de instrumente, mecanisme şi know – how pentru diseminarea şi implementarea acestora la nivelul ţărilor partenere;
 • acţiuni coordonate la nivel regional privind implementarea politicilor de gestionare a cerinţelor de apă.

În cadrul proiectului s-au înfiinţat 4 grupuri de lucru tematice:

 • Managementul cerinţei de apă
 • – Strategii de gestionare
  – Instrumente economice

 • Gestionarea perioadelor de secetă şi reducerea efectelor acesteia
 • Efectele schimbărilor climatice şi adaptare
 • Întărirea participării publice şi creşterea gradului de conştientizare

În cadrul grupelor de lucru experţii au prezentat şi analizat proiectele şi exemplele de bune practici ale partenerilor proiectului, în vederea introducerii acestora într-un Ghid de bune practici, a cărui realizare este unul dintre obiectivele principale ale proiectului. Ca urmare a analizei şi discuţiilor, au fost selecţionate 104 exemple de proiecte şi bune practici, din care 10 provin de la cei 3 parteneri români. Astfel, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – PP10 (partenerul de proiect nr. 10) a contribuit la Ghidul de bune practici cu două postere şi cu prezentările “Optimizarea alocării resurselor de apă în situaţii de secetă şi lipsă de apă în bazinul pilot Argeş-Dâmboviţa” şi “Măsuri economice pentru combaterea lipsei de apă şi a secetei în România”. Ceilalţi 2 parteneri români au prezentat 7 contribuţii (Administraţia Naţională de Meteorologie), respectiv 1 contribuţie (Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna).

Urmare a schimbului de experiență și bune practici din cadrul proiectului Water CoRe, au fost traduse în limba română și tipărite broșurile pentru copii “Aventurile lui Plitsch și Platsch pe râu” și “Călătoria unei picături de apă”, acestea fiind transferate Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice din România de către Ministerul Mediului, Energiei, Teritoriului și Protecției Consumatorului din Hesse, Germania.

Rezultatele aşteptate:

 • crearea unei “platforme” de schimb de experienţă în problemele legate de deficitul de apă, secetă şi schimbări climatice;
 • elaborarea unui manual de bune practice şi măsuri tehnologice bazate pe tehnologii neconvenţionale;
 • instrumente economice şi financiare specializate pentru implementarea planurilor de acţiune la nivel regional, programe e-learning cu module tematice pentru creşterea conştientizării şi educaţiei în domeniul prevenirii efectelor schimbărilor climatice.

Mai multe informaţii despre derularea proiectului puteţi afla pe: