Acasa » Domenii » Managementul Apelor » Managementul Resurselor de Apa

Managementul Resurselor de Apa

Calitatea apelor din România este urmarită conform structurii şi principiilor metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.), restructurat în conformitate cu cerinţele Directivelor Europene.

Sistemul naţional de monitorizare a apelor cuprinde două tipuri de monitoring, conform cerinţelor prevăzute în Legea 310/2004 de modificare şi completare a Legii Apelor 107/1996 care a preluat prevederile Directivei Cadru 60/2000/CEE in domeniul apei şi celelalte Directive UE. Astfel se realizează un monitoring de supraveghere având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice şi un monitoring operaţional (integrat monitoringului de supraveghere) pentru corpurile de apă ce au riscul sa nu indeplinească obiectivele de protecţie a apelor.

12 septembrie 2011

Seminarul „Implementarea directivelor privind apa potabilă şi epurarea apelor uzate în România” organizat de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul Comisiei Europene.

  • Prezentări din seminar – Tematica Apă Potabilă

Aspects concerning the monitoring and compliance capacity of small public drinking water systems, in order to achieve the aim of DWDorder DWD

Examples of measures taken by the water operators in cases of noncompliance with the DWD parametric values

Brief introduction to EU project

  • Prezentări din seminar – Tematica Apă Uzată

Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată în România & Proiecte de investiţii finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu

Implementarea  directivelor privind apa potabilă şi epurarea apelor uzate în Romania

Best practice in monitoring  process, operation and maintenance of wastewater treatment plants

The french implementation of the UWWTD

Urban Waste Water Treatment Directive, some aspects in Romania

29 – 30 aprilie 2010

Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole

Directiva 91/676/ EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a fost transpusă în legislaţia românesca prin HG 964/200 care aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

HG 964/2000 prevede ca Romania să reexamineze, revizuiască sau completeze, cel puţin o dată la 4 ani, lista cu zonele vulnerabile la nitraţi desemnate pentru a ţine cont de schimbările şi de factorii surveniţi de la desemnarea precedentă.

Ca urmare, în MO nr. 851/18.12.2008 a fost publicat O.M. MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.

În conformitate cu art. 6, alin.(1) din Planul de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin H.G.nr.964/2000 odată cu noua desemnare se revizuiesc programele de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

Ca urmare, Comisia Interministerială pentru aplicarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a aprobat Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010.

Alăturat prezentăm Decizia, Programul de acţiune şi Anexele nr. 1-9.