Atestare

Atestarea instituţiilor publice sau private

Regulament privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

Ord. nr. 377 din 14.05.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiitor pubtice sau private

Regulament privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

Atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Anexa

Institutii Atestate

În cadrul Direcţiei Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor din Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Activitatea de atestare a instituţiilor specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 377/14.05.2014, publicat în monitorul Oficial al României, partea I, nr. 388/ 26.05.2014.

Acest ordin stabileşte procedura de atestare de către Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi se depun în contul RO05TREZ7005032XXX007648 deschis la de Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură la Trezoreria Municipiului Bucureşti conform anexei nr. 6 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 377 din 14/05/2014.
Codul fiscal al Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură este 32081674.

Ordinul nr. 3298 din 28 august 2012

lista instituţiilor publice / private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor atestate conform Ordinul nr. 3298 din 28 august 2012

Ordinul nr. 1671 din 25 octombrie 2007 cu modificările ulterioare

Lista instituţiilor publice / private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor atestate conform Ordinului nr. 1671/25.10.2007 (actualizată la 25 aprilie 2012)
completare la lista instituţiilor publice / private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor atestate conform Ordinului nr. 1671/25.10.2007 (actualizată 2013)

Lista societăţilor comerciale certificate conform Ordinului nr. 589/2005

Lista societăţilor comerciale certificate conform Ordinului nr. 50/2004

Lista societăţilor comerciale cu activitate de extragere a agregatelor minerale conform Ordinului nr. 50/2004

Lista societăţilor comerciale certificate conform Ordinului nr. 820/2003

Lista societăţilor comerciale certificate conform Ordinului nr. 706/2001

Lista societăţilor comerciale certificate conform Ordinului nr. 965/1998

Notă:
1. Ordinele nr. 965/1998, nr. 706/2001, nr. 820/2003, nr. 50/2004, nr. 589/2005, nr. 1671/2007 sunt în prezent abrogate;
2. Certificatele emise în baza ordinelor nr. 965/1998, nr. 706/2001, nr. 820/2003, nr. 50/2004, nr. 589/2005, nr. 1671/2007 rămân valabile până la data expirării.