Acasa » Domenii » Informaţii spaţiale

Informaţii spaţiale

Sistem partajat de informaţii referitoare la mediu – SPIM

 

Principii SPIMImplementare SPIM

SPIM reprezintă în acest moment, o iniţiativă comună a Comisiei Europene şi a Agenţiei Europene de Mediu precum şi a statelor membre şi partenere, în vederea modernizării şi simplificării realizării colectării, schimbului şi utilizării datelor şi informaţiilor necesare pentru elaborarea şi implementarea politicilor de mediu, conform căreia sistemele actuale de raportare, în cea mai mare parte centralizate, sunt înlocuite progresiv cu alte sisteme bazate pe acces, partajare şi interoperabilitate.

Astfel, conform conceptului SPIM, datele şi informaţiile referitoare la mediu vor fi stocate în format electronic în diferite baze de date de pe cuprinsul UE, care vor fi interconectate în mod virtual şi compatibilizate între ele.

Înfiinţarea SPIM are la bază Comunicarea Comisiei Europene fin februarie 2008 denumită: “Către un sistem partajat de informaţii referitoare la mediu” (SPIM)

Obiectivul SPIM este să se creeze un sistem descentralizat dar integrat de informaţii referitoare la mediu, inclusiv cu ajutorul tehnologiei prin satelit, care să poate fi accesat pe internet cu ajutorul unui motor de căutare sau prin intermediul protocolului HTTP şi care se bazează pe o reţea a furnizorilor de informaţii publice în scopul partajării de către aceştia a datelor şi informaţiile referitoare la mediu.

Legături utile:

http://ec.europa.eu/environment/seis/index.htm

http://www.eea.europa.eu/multimedia/shared-environmental-information-system-seis