Acasa » Domenii » Gestionarea Deșeurilor » Ghiduri şi exemple de bune practici

Ghiduri şi exemple de bune practici

Ghidul  privind prevenirea producerii deseurilor de ambalaje

Descarcă Ghidul privind prevenirea producerii deseurilor de ambalaje

Colectarea deşeurilor menajere

Deşeurile sunt un (sub-)produs logic al vieţii societăţii moderne şi ca atare sunt generate peste tot; în toate procesele de producţie şi consum şi în cantităţi care par din ce în ce mai mari.
Deşeurile conţin de obicei o proporţie însemnată de materiale valorificabile care pot fi (re)utilizate în procesul de producţie, ceea ce face sa scadă nevoia de a folosi mereu materiale noi. Într-un sistem sănătos, bine organizat, de colectare a deşeurilor, împrăştierea necontrolată a deşeurilor în mediu este prevenită, creându-se şi întarindu-se posibilitatea reutilizării acestor materiale.
» Prevenirea generării deşeurilor de ambalaje – proiect MATRA

Echipamente electrice şi electronice

Pentru detalii accesaţi – www.deseurielectrice.ro

Nămoluri provenite de la staţiile de epurare

» Rapoarte privind nămolurile provenite de la staţiile de epurare din România (2003 – 2007)
[ Arhiva WinRAR, 434 Kb ]
» Ordin de Ministru 344/2004 privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează namoluri
de la staţiile de epurare
[ Format PDF, 179 Kb ]
» Studiu pentru analiza situaţiei actuale a efectelor utilizării namolurilor de la staţiile de epurare în agricultură
[ Format PDF, 1.67 Mb ]

Deşeuri biodegradabile

» Cartea Verde privind gestionarea bio-deşeurilor în Uniunea Europeană
[ Format PDF, 372 Kb ]

Construcţii şi demolări

» Studii privind reciclarea materialelor de construcţii provenite din demolări şi/sau dezafectări,
în vederea reutilizării acestora
[ Arhiva WinRAR, 8.84 Mb ]

Vehicule scoase din uz

Evaluarea posibilităţilor de tratare a anumitor categorii de deşeuri provenite de la dezmembrarea vehiculelor scoase din uz
» Evaluarea costurilor şi măsurilor necesare pentru implementarea aquis-ului comunitar de mediu în domeniul
vehiculelor scoase din uz
[ Format PDF, 391 Kb ]
» Identificarea agenţilor economici care au capacitatea de a desfăşura activităţi de colectare, depoluare,
dezmembrare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, conform Directivei 2000/53/CE şi a investiţiilor necesare
în acest scop
[ Format PDF, 2.63 Mb ]

Reutilizarea, reciclarea, valorificarea vehiculelor scoase din uz

» Elaborare metodologie
[ Format PDF, 1.33 Mb ]
» Elaborare metodologie
[ Format PDF, 1.54 Mb ]

Încetarea statutului de deşeu

» Interpretative Communication on waste and by-products
[ Format PDF, 85 Kb ]
» Comunicare privind diferenţa dintre deşeu şi subprodus
» Agregate (EN)
[ Format PDF, 240 Kb ]
» Compost (EN)
[ Format PDF, 162 Kb ]
» Deşeuri metalice (EN)
[ Format PDF, 297 Kb ]

Alte ghiduri

Guidelines on the R1 energy efficiency formula in Annex II of Directive 2008/98/EC

Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste

Report on existing minimum treatment requirements and recommendations for possible action to be taken at EU level