Acasa » Domenii » Evaluarea Impactului Asupra Mediului » Legislaţie Orizontală şi Reglementări

Legislaţie Orizontală şi Reglementări

Informatii necesare inscrierii in Registrul National

Ordin MM nr. 1026/2009 pentru aprobarea condiţiilor de elaborare a Raportului de Mediu, Raportului privind
Impactul asupra Mediului, Bilanţului de Mediu, Raportului de amplasament, Raportului de Securitate
şi a Studiului de Evaluare adecvată

Plata TARIFELOR prevăzute de Ordinul MM nr. 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată, se va efectua în următorul cont:

RO84TREZ7005032XXX000309
TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
CIF 16335444

LEGISLAŢIA SPECIFICĂ

în vigoare din domeniul protecţiei mediului pentru tipurile de documentaţii (RM, RIM, BM, RA, RS, EA) pentru care se solicită înregistrarea este următoarea:

Pentru Raport de mediu (RM)

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Pentru Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
Ordinul comun MMP/MAI/MADDR/MDRT nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private
Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

Pentru Bilanţ de mediu (BM)

Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu

Pentru Raport de amplasament (RA)

OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul MAPAM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Pentru Raport de securitate (RS)

HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru Evaluare adecvată (EA)

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011
Ordin MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
Solicitarile privind înscrierea în Registrul Naţional al persoanelor fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu (RM), Raportul privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanţul de mediu (BM), Raportul de amplasament (BM), Raportul de securitate (RS) şi Studiul de evaluare adecvată (EA), se primesc la registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti.