Acasa » Domenii » Evaluarea Impactului Asupra Mediului » Evaluare impact planuri

Evaluare impact planuri

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Planurile de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov”, punem la dispoziţia publicului decizia etapei de încadrare.
Decizia etapei de încadrare pentru Planurile de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.

[ 30.07.2014 ]

Master Planul General de Transport

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al României, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:
Descarca document - Studiul de Evaluare Adecvată pentru Master Planul General de Transport al României
Descarca document - Anexa I – Listele de proiecte incluse în Versiunea preliminară a Master Planului pe termen scurt, mediu şi lung
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de e-mail: nela.miauta@mmediu.ro, în termen de 45 de zile de la data publicării (30.07.2014).

 

[ 17.02.2014 ]

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în B-dul. Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, în calitate de titular al Strategiei Naţională şi Planul Naţional de Acţiune privind Gestionarea Siturilor Contaminate, anunţă publicul interesat asupra adoptării deciziei finale privind emiterea avizului de mediu pentru această strategie.

[ 13.02.2014 ]

Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale

[ 26.11.2013 ]

[ 31.10.2013 ]
In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru “Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale”, punem la dispozitia publicului proiectul deciziei etapei de incadrare.

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro

[ 29.10.2013 ]
In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru modificarile aduse “Programului Operational Regional 2007-2013″, punem la dispozitia publicului decizia etapei de incadrare.

[ 29.09.2013 ]
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu sediul în bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, în calitate de titular al Strategiei Naţionale şi Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de strategie şi a planului de acţiune, finalizarea raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru strategia propusă, inclusiv pentru raportul de mediu.
Comentariile şi propunerile scrise pot fi trimise la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti sau la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro, carmen.tudose@mmediu.ro, în termen de 48 de zile de la publicare.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Siseşti”, bd. Mărăşti, nr. 61, sector 1, Bucureşti, România, sala Amfiteatru, Parter, în data de 16.12.2013, ora 11:00.
Dezbaterea este deschisă publicului posibil a fi afectat. La dezbatere vor participa autorităţile pentru protecţia mediului şi apelor”
• Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România;
• Raport de Mediu Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România.
Descarca document - Raport Mediu;
Descarca document - Strategie;

Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1) coroborat cu art. 38 din HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi având în vedere finalizarea etapelor procedurii de evaluare de mediu de către Agentia Naţională pentru Protectia Mediului, în baza delegarii de competenţă nr.10314/MA/16.05.2011, pune la dispozitia publicului avizul de mediu pentru acest plan.

[ 29.10.2013 ]

[ 17.10.2013 ]

[ 15.10.2013 ]
Master Planul General de Transport

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport al Romaniei, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Comentariile și propunerile publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro şi aureliu.dumitrescu@mmediu.ro , până cel târziu la data de 15 noiembrie 2013

[ 13.08.2013 ]
STRATEGIA NAȚIONALĂ ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA SITURILOR CONTAMINATE DIN ROMÂNIA
Descarca document - Strategia nationala pentru gestionarea siturilor contaminate
Cetaţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 18 zile de la data publicării (13.08.2013), la adresele de e-mail: gabriela.istrate@mmediu.ro şi carmen.tudose@mmediu.ro.

      • Modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “MEDIU” in anul 2013

[ 20.06.2013 ]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru modificările aduse „Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013”, punem la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acest program”.
Descarca document - Decizia Finală de emitere a avizului de mediu pentru “Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 Modificat

[ 20.02.2013 ]
Decizia etapei de încadrare pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013
Descarca document - Decizie

      • Modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT” in anul 2013

[ 26.06.2013 ]
Decizia etapei de încadrare pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013
Descarca document - Decizia etapei de încadrare privind modificarile Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013

[ 12.06.2013 ]
MMSC pune la dispozitia publicului “Decizia etapei de încadrare privind modificarile Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013″.
Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare (12.06.2013), până în data de 22.06.2013, la MMSC – Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro.

Descarca document - Decizia etapei de încadrare privind modificarile Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013

[ 21.05.2013 ]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu privind modificarea Programului Operaţional Sectorial “TRANSPORT”, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pune la dispoziţia publicului pentru consultare acest document:

Descarca document - Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT modificat

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 15 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro.

      • Modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT” in anul 2012

[ 26.04.2012 ]
Evaluarea de mediu pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT”
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT”, punem la dispoziţia publicului Decizia cu privire la evaluarea de mediu pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT”:

Decizia cu privire la evaluarea de mediu pentru modificările propuse la Programul Operaţional Sectorial “TRANSPORT”

 

      • Planul Naţional de Tranziţie pentru instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa prevederilor Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (PNT)

[17-05-2013] – Informații privind Procedura de evaluare de mediu:

Titularul PNT a anunțat în mass-media pe data de 20 noiembrie 2012, respectiv 23 noiembrie 2012, în ziarul „România Liberă”, “elaborarea primei versiuni a PNT”, conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Titularul PNT a notificat prin adresa nr. 146084/OP/20.11.2012, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului că a fost elaborată prima versiune a PNT (art. 9(1) al HG nr. 1076/2004).
În urma analizei primei versiuni a PNT, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a considerat că în acest caz se aplică prevederile art. 5(2), lit. a) din H.G. nr. 1076/2004, pentru care este obligatorie efectuarea evaluării de mediu şi a informat titularul PNT, în conformitate cu prevederile art. 9(3) al HG nr. 1076/2004.
Este în curs de constituire grupul de lucru în vederea desfăşurării etapei de definitivare a PNT (art. 14(2)(3)). Din componenţa acestui grup de lucru vor face parte reprezentanţi desemnaţi ai instituţiilor cu posibile implicaţii în problematica dezvoltată prin PNT, respectiv: Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Elaboratorul raportului de mediu, Titularul PNT. Constituirea Grupul de lucru pentru PNT va fi finalizată după desemnarea elaboratorului raportului de mediu, membru de drept al grupului.

      • Strategia Naţionala pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pune la dispoziția publicului avizul de mediu pentru această strategie.

[12-06-2013]

Descarca document - Avizul de mediu pentru “SNGD 2014-2020

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020, punem la dispoziția publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acestă strategie.

[13-05-2013]
Descarca document - Decizie de emitere a avizului de mediu SNGD 2014 - 2020

[15-01-2013]
Descarca document - Raport de Mediu
Descarca document - Strategia Naţionala pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020

      • Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice-Sinteză

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acest plan:

[10.07.2013 ]

Descarca document - AVIZUL DE MEDIU pentru PNABH

[ 21.05.2013 ]
Descarca document - Decizie emitere aviz mediu

[ 26.03.2013 ]
Descarca document - Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice-Sinteză
Descarca document - Raportul de mediu
Dezbaterea publică va avea loc în Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Hidrotehnică, Amfiteatrul ”Radu Prişcu”(sala II-7), adresa: Bulevardul Lacul Tei, nr. 122 – 124, sector 2, în data de 09.05.2013 la ora 13.00.
Propuneri / opinii / sugestii pot fi transmise în termen, pâna la data de 05.05.2013, la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Direcţia de Control si Management al Riscului la Inundatii si al Sigurantei Barajelor si Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării persoanele de contact: Valentina Mihailescu, Gabriela Osiceanu, Tel. 021 4089588 Fax. 021 316.0421, adrese de e-mail: valentina.mihailescu@mmediu.ro gabriela.osiceanu@mmediu.ro.

[ 15.03.2012 ] Evaluarea de mediu pentru Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Planul Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente: Sinteza studiilor de fundamentare a schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice – Componenta Plan de Amenajare - varianta revizuită în 2011

      • Master Planul General de Transport

Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea în aplicare a directivelor SEA şi de Raportare

[ 07.11.2012 ]
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul General de Transport, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Prima versiune a “Master Planului General de Transport”
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, până la data de 9 decembrie 2012 (30 de zile), la adresa de e-mail: aureliu.dumitrescu@mmediu.ro.

 

Decizia de incadrare pentru modificarile propuse la POS Cresterea Competitivitatii Economice
Descarca document - Decizie
Descarca document - Modificare
Draftul Raportului de mediu la SNGD

Raportul de mediu şi a doua versiune a Strategiei Naţionale pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020

[ 15.01.2013 ]
Descarca document - Raport de Mediu
Descarca document - Strategia Naţionala pentru Gestionarea Deşeurilor 2014-2020

Proceduri de evaluare de mediu pentru “Planuri şi Programe”
Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal – Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pune la dispoziţia publicului avizul de mediu pentru ”Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal – Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)”
Descarca Document

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal – Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)”, punem la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acest plan.
Decizia Finală de emitere a avizului de mediu pentru „Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal – Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)”.
Planul National de Tranzitie pentru instalatiile de ardere aflate sub incidenta prevederilor capitolului III al Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

[ 20.11.2012 ]

Descarca document - PNT
Descarca arhiva

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, până la data de 19 decembrie 2012 (30 de zile), la adresa de e-mail: mailto:iliuta.paraschiv@mmediu.ro, mailto:constantin.pulbere@mmediu.ro.

[ 05.10.2012 ]

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Schimbări Climatice, a elaborat prima versiune a Strategiei Naţionale a României privind Schimbările Climatice, 2013 – 2020. În conformitate cu HG nr. 1076/2004, odată cu finalizarea acestei versiuni a fost demarată şi etapa de încadrare, pentru a se decide daca strategia se supune evaluarii strategice de mediu.

Prima versiune a Strategiei se regaseste in formatul atasat

Decizia etapei de încadrare potrivit careia Strategia Nationala a României privind Schimbarile Climatice 2013 – 2020 nu necesita o evaluare de mediu conform H.G. nr.1076/2004

Consulta document Decizia 36328/13.11.2012

Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020
Evaluarea de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pune la dispoziția publicului Avizul de mediu pentru “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020.” (16 ianuarie 2013)

[ 04.12.2012 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020, punem la dispoziția publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acestă strategie:
Decizia Finală de emitere a avizului de mediu pentru “Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 -2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020“

[ 31.07.2012 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:
Proiectul de Strategie Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Raportul de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Anexa 1 cu Abrevierile şi acronimele din Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020
Anexa 2 cu Măsurile Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii justificate privind documentele afişate spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro , până la data de 15 septembrie 2012.

“Dezbaterea publica va avea loc în Bucuresti, la sediul SC Electrica SA, sala Radu Zane, adresa: Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, în data de 10 octombrie 2012 la ora 13.00. Dezbaterea este deschisa atat publicului cat si autoritatilor implicate in procedura de evaluare de mediu.”

[ 16.01.2013 ]

Stadiul procedurii Evaluării de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020

[ 07.11.2011 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Energetică a României, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:

Proiectul de ”Strategie Energetică a României pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 2011 - 2020” Raportul de mediu la ”Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 2011 - 2020” Anexa 1 - Abrevieri şi acronime la Raportul de mediu Anexa 2 - Măsuri la Raportul de mediu

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro,

până la data de 10 ianuarie 2012.

[ 21.06.2011 ]

Prezentările grupului de lucru referitoare la Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020
Strategia Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015

Evaluarea de mediu pentru Strategia Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Deltei Dunării pentru perioada 2011-2015, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:

[ 13.09.2011 ]

Decizia privind Strategia Deltei Dunării

pentru perioada 2011-2015
Elaborarea Politicii Naţionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare
Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor de Epurare
Evaluarea de mediu pentru Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor de Epurare
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor de Epurare, punem la dispoziţia publicului pentru consultare următoarele documente:[ 13.03.2012 ] Raportul de Mediu al Strategiei Naţionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor de Epurare - Versiunea 2012
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare în termen de 45 de zile de la afişare, la adresele de e-mail: constantin.pulbere@mmediu.ro şi ileana.vasilescu@mmediu.ro, până la data de 27 aprilie 2012.
[ 22.12.2011 ]
Decizia privind Strategia Naţională de Gestionare a Nămolurilor de Epurare

[ 15.09.2011 ]
Versiunea Draft a Strategiei Naţionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare
Strategia Naţională de Gestionare a Siturilor Contaminate
Evaluarea de mediu pentru Strategia Naţională de Gestionare a Siturilor Contaminate
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Strategia Naţională de Gestionare a Siturilor Contaminate, punem la dispoziţia publicului următoarele:[ 05.12.2011 ]
Prima versiune a ”Strategiei Naţionale de Gestionare a Siturilor Contaminate” - iunie 2011

[ 05.12.2011 ]

Ca urmare a derulării etapei de încadrare a procedurii de evaluare de mediu pentru S.N.G.S.C. prezentăm:
Decizia etapei de încadrare a ”Strategiei Naţionale de Gestionare a Siturilor Contaminate”
Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti
Evaluarea de mediu pentru Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti
În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti, punem la dispoziţia publicului următoarele documente:[ 11.01.2012 ]
Proiectul

”Master Planul privind Protecţiaşi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti”

Raportul Diagnostic al Zonei Costiere (Anexa B la Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti) Raportul de Mediu la ”Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti” Studiul de evaluare adecvată a Master Planului privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti Hărţile Master Planului privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare la Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, la adresa de e-mail: camelia.hintea@mmediu.ro, până la data de 29 februarie 2012.

[ 22.02.2012 ]
Vă informăm că dezbatere publică a Master Planului privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti va avea loc în data de 21.03.2012, ora 13:00, la Hotelul IBIS – Sala de Conferinţe “Decebal & Traian”, din Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr. 39-41, judeţul Constanţa.

[ 13.07.2012 ]

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti, aducem la cunoştinţa publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru acest master plan:
Avizul de Mediu pentru Proiectul-”Master Planul privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti”