Acasa » Domenii » Evaluarea Impactului Asupra Mediului

Evaluarea Impactului Asupra Mediului

20.04.2012 – “Proiectul de Strategie Naţională de Gestionare a Deşeurilor”

În vederea consultării publice, Ministerul Mediului şi Pădurilor pune la dispoziţia publicului interesat, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, “Proiectul de Strategie Naţională de Gestionare a Deşeurilor”, promovat de Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se vor transmite, în termen de 60 de zile de la data publicării (20 aprilie 2012) la M.M.P., Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase pe fax: 021.316.02.98 sau pe e-mail: dgdsp@mmediu.ro, simona.ghita@mmediu.ro, flavius.ardelean@mmediu.ro. Persoane de contact: Simona Ghiţă – Şef Serviciu, Flavius Ardelean – consilier superior.

Proiectul de Strategie Naţională de Gestionare a Deşeurilor

15.06.2011 – Luarea deciziei de încadrare pentru “Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului”

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre luarea deciziei de încadrare pentru “Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului”, promovat de Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact. Pentru planul menţionat a fost derulată procedura de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite comentarii, în termen de 10 de zile de la data publicării (15 iunie 2011) la M.M.P., Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, telefon 021.316.61.54, Mihaela Măcelaru – consilier principal, e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro.

Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului

31.05.2011 – Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Propunerea de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui

Titular: Compania de Stat «Deşeuri radioactive» (SE RAW), Republica Bulgaria, în data de 07.07.2011, începând cu orele 16.00 la Primăria Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 100, judeţul Dolj

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, prin poştă la Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, mihaela.macelaru@mmediu.ro sau ARPM Craiova, Str. Petru Rareş nr. 1, judeţul Dolj, fax 0251/419.035 sau e-mail: office@arpmdj.anpm.ro, până la data de 30 iunie 2011

13.05.2011 – Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi rezumatul netehnic pentru proiectul “Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui”

Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria raportul privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi rezumatul netehnic pentru proiectul “Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui

Rezumat netehnic al raportului privind impactul asupra mediului pentru propunerea de investiţie - Construirea unei Instalaţii Naţionale de Depozitare a deşeurilor slab si mediu radioactive
Capitolul IV - Descrierea, analiza şi evaluarea potenţialelor impacte asupra oamenilor şi asupra mediului, ca urmare a implementării proiectului
Capitolul VII - Descrierea măsurilor pentru prevenirea, reducerea sau stoparea efectelor negative asupra mediului, acolo unde este posibil şi planificarea punerii în aplicare aacestora

Comentariile publicului privind proiectul propus pot fi transmise la adresa mihaela.macelaru@mmediu.ro până la data de 30 iunie 2011

13.04.2011 – Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului a proiectului bulgăresc “Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui”

Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Republica Bulgaria raportul privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui“, conform cerinţelor procedurii Convenţiei Espoo.

REPORT ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT /EIAR/ on investment proposal
for Construction of National Repository for Low and Intermediate Level Radioactive Waste Disposal – NRRAW

NON – TECHNICAL SUMMARY of the Environmental Impact Assessment Report /EIAR/ of the Investment Proposal for Construction of a National Disposal Facility for low and intermediate radioactive waste, NDF
Part 1 applications
Part 2 applications (EN)
Part 3 applications
Part 4 applications
Part 5 applications
Part 7 applications

18.03.2011 – Luarea deciziei de încadrare pentru “Planul de Management al Parcului Naţional Călimani”

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre luarea deciziei de încadrare pentru “Planul de Management al Parcului Naţional Călimani”, promovat de Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact. Pentru planul menţionat a fost derulată procedura de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite comentarii, în termen de 10 de zile de la data publicării (18 martie 2011) la MMP, Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, telefon 021.316.61.54, Mihaela Măcelaru – consilier principal, e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro.

Planul de Management al Parcului Naţional Călimani

26.10.2010 – Amenajamentul Pădurilor de Folosinţă Forestieră Propietate Privată a SC Scolopax SRL – Unitatea de Producţie VIII Argeş

Ministerul Mediului şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre luarea deciziei de încadrare pentru “Amenajamentul Pădurilor de Folosinţă Forestieră Propietate Privată a S.C. Scolopax S.R.L. – Unitatea de Producţie VIII Argeş”, promovat de Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact. Pentru planul menţionat a fost derulată procedura de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite comentarii, în termen de 10 de zile de la data publicării (26 octombrie 2010) la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, telefon 021.316.61.54, Mihaela Măcelaru, consilier principal, e-mail mihaela.macelaru@mmediu.ro.

Evaluare de mediu

05.10.2010 – Derularea etapei de încadrare a procedurii de evaluare de mediu pentru “Planul de Management al Parcului Natural Bucegi”

Evaluarea de mediu - Planul de Management al Parcului Natural Bucegi

Evaluarea de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru Perioada 2007-2020

Evaluarea de mediu

Autostrada europeană M43 tronsonul dintre localităţile Mako – Csanadpalota/Nădlac

Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit din partea Ministerului Dezvoltării Rurale din Ungaria rezumatul netehnic al studiului de impact pentru proiectul „Autostrada europeană M43 tronsonul dintre localităţile Mako – Csanadpalota/Nădlac”.

Evaluarea de mediu

Comentariile publicului privind rezumatul netehnic pot fi transmise la adresele:
mihaela.macelaru@mmediu.ro până la data de 25 septembrie 2010

Evaluarea de mediu pentru Strategia Energetică a României pentru Perioada 2007-2020

Evaluarea de mediu

Notificarea Ministerului Mediului si Apelor din Bulgaria cu privire la proiectul “Propunere de investitie pentru dezafectarea unităţilor 1 – 4 la Kozlodui”

Ministerul Mediului şi Pădurilor a primit din partea Ministerului Mediului si Apelor din Republica Bulgaria notificarea pentru proiectul “Propunere de investitie pentru dezafectarea unitatilor 1-4 la Kozlodui”, conform cerinţelor procedurii Convenţiei Espoo.

Notification (Notificarea în engleză)

Attachments: Maps - Hărţile Notificării

Comentariile publicului privind proiectul propus pot fi transmise la adresele:
mihaela.macelaru@mmediu.ro, corina.sandu@mmediu.ro până la data de 26 august 2010

Proiectul “Port Internaţional Giurgiuleşti” propus de Danube Logistic SRL din Republica Moldova

În vederea îndeplinirii prevederilor Convenţiei Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, precum şi a informării publicului român Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) pune la dispoziţia publicului interesat Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind proiectul “Port International Giurgiuleşti” (în lb. engleză) propus de Danube Logistic SRL din Republica Moldova.

Documentul în format pe hârtie poate fi consultat la sediul MMDD, Direcţia Legisalţie Orizontală şi Reglementări, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, în zilele de luni-vineri, între orele 09-16.

Comentariile publicului se primesc zilnic la sediul MMDD până la data de 05 Martie 2008 (data poştei).
De îndată ce vom intra în posesia acestui document şi în limba română, acesta va fi afişat în pagina de web a MMDD şi totodată va fi pus la dispoziţia publicului spre consultare şi în format de hârtie.

Raport EIM