Acasa » Domenii » Dezvoltare Durabilă » Strategia dezvoltarii durabile

Strategia dezvoltarii durabile

Scurt istoric al Dezvoltării Durabile Concepte şi principii de Dezvoltare Durabilă Strategia Naţională a României 2013 – 2020 – 2030 Producţia şi Consumul Durabile Agenda Locală 21 Viziunea pentru Dezvoltare Durabilă Agenda evenimente Informaţii suplimentare


Dezvoltarea Durabilă la nivel european

Uniunea Europeană şi-a afirmat dorinţa transformării crizei actuale într-o oportunitate de promovare a dezvoltării durabile la nivel global. În urma angajamentelor asumate, la nivel european s-a iniţiat demersul de revizuire a Strategiei Uniunii Europene de Dezvoltare Durabilă din 2009 pe fondul noilor provocări, care au apărut la nivel european, global şi a necesităţii reactualizării progreselor înregistrate din 2006 până În prezent.

Procesul de revizuire a Strategiei Europene pentru Dezvoltare Durabilă se subscrie necesităţii de constituire a unui cadru de reglementare unitar pentru toate politicile sectoriale europene în conformitate cu ultimele evoluţii economice, sociale şi de mediu.

Principalele motivaţii avute în vedere se referă la:

  • stabilirea unor linii directoare, care să fie incluse în toate politicile şi strategiile Uniunii Europene pentru o perioadă de timp până în anul 2050;
  • provocările strategiei gravitează în jurul asigurării unei influenţe reale în cadrul politicilor, strategiilor intersectoriale ale Uniunii Europene, care să permită o coeziune a obiectivelor pe termen lung între diferite sectoare de activitate;
  • creşterea influenţei Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru politicile pe termen scurt şi mediu este crucială pentru ca măsurile de sprijinire a economiei şi de reducere a impactului social al crizelor sociale să fie compatibile cu obiectivele de dezvoltare durabilă pe termen lung. În acest context, se doreşte creşterea sinergiei între Strategia Uniunii Europene de Dezvoltare Durabilă şi Strategia Europa 2020;
  • se doreşte încurajarea noilor iniţiative care vizează decuplarea creşterii economice de consumul de resurse naturale prin conceptualizarea PIB verde, a indicatorilor de dezvoltare durabilă, etc.

Sustainable Development in the European Commission www…
2009 Review of the EU Sustainable Development Strategy
Dezvoltarea Durabilă la nivel naţional

În prezent, Hotărârea de Guvern nr. 1460/2008 aprobă Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 şi stabileşte la nivel naţional cadrul legal de aplicare al dezvoltării durabile în România.

Principalele caracteristici ale strategiei au în vedere următoarele elemente:

  • ţinte şi obiective strategice de atins pentru fiecare sector de activitate;
  • obiective concrete pentru trecerea la un model al dezvoltării durabile orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor prin conservarea capitalului natural;
  • se urmăreşte realizarea unei creşteri economice durabile şi reducerea semnificativă a decalajelor economico – sociale.

De asemenea, strategia are în vedere principalele teme de interes ale domeniului dezvoltare durabilă abordând capitole care tratează în mod distinct, din punct de vedere economic, social şi de mediu problemele de interes general.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD)
National Sustainable Development Strategy (SNDD)

Varianta publicată oficial sub formă de broşură poate fi pusă la dispoziţia celor interesaţi de către Direcţia Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă