Acasa » Domenii » Dezvoltare Durabilă

Dezvoltare Durabilă

Scurt istoric al Dezvoltării Durabile Concepte şi principii de Dezvoltare Durabilă Strategia Naţională a României 2013 – 2020 – 2030 Producţia şi Consumul Durabile Agenda Locală 21 Viziunea pentru Dezvoltare Durabilă Agenda evenimente Informaţii suplimentare

Preşedinţia României la Comisia ONU pentru Dezvoltare Durabilă

Rio+20


  "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului,
  fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi
  "

  Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei.

  Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător.

  În prezent, conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii prin repartizarea bogăţiei între ţările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, asigurarea unui trai decent milioanelor de bărbaţi, femei şi copii aflaţi în pericol, acolo unde planeta pare deja asfixiată de exploatarea excesivă a resurselor naturale, dar mai ales cum să facem să transmitem o planetă sănătoasă generaţiilor viitoare.

  Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene

  • Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu;
  • Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra economiei, societăţii şi mediului;
  • Promovarea modelelor de productie şi consum durabile;
  • Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;
  • Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii;
  • Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale;
  • Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă; asigurarea ca politicile interne şi externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia.