Acasa » Domenii » Controlul Poluării » Managementul Riscului

Managementul Riscului

Ministerul transpune şi implementează reglementări ale Uniunii Europene privind:

 • Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării (IPPC);
 • Plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;
 • Instalaţiile Mari de Ardere (IMA);
 • Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II);
 • Compuşi Organici Volatili (COV);
 • Eticheta Ecologică;
 • Schema comunitară de eco-management şi audit (EMAS).


  Direcţia îndeplineşte funcţiile administrative şi de secretariat, de punct de contact pentru acţiunile gestionate de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) referitoare la mediu, precum şi de punct focal naţional pentru următoarele convenţii internaţionale: 

 • Convenţia de la Geneva asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP);
 • Convenţia de la Helsinki privind accidentele industriale cu efect transfrontier;
 • Convenţia Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POP).