Transpunere IMA

Transpunerea în legislaţia naţională a avut ca prim rezultat Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, ulterior modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 1502/2006.

Într-o a doua etapă a fost promovată Hotărârea Guvernului nr..440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, Hotărârea Guvernului nr. 322/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 1502/2006, ca urmare a procesului de revizuire, în perioada 2009-2010, a legislaţiei naţionale din domeniu, având în vedere:

-       solicitările Comisiei Europene adresate României în cursul anului 2009, privind clarificarea unor aspecte rezultate în urma verificării conformităţii legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere;

-       necesitatea respectării prevederilor Capitolului 9 „Mediul” – secţiunea D „Poluarea industrială şi managementul riscului” din anexa VII a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005;

-       necesitatea îmbunătăţirii conţinutului prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 sub aspectul definirii responsabilităţilor titularului, cu precădere a obligaţiei de a respecta prevederile legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării referitoare la cele mai bune tehnici disponibile cât şi corelarea cu prevederile comunitare în domeniul calităţii aerului;

-       necesitatea aplicării prevederilor art. 33 din Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (Directiva CCS)