Legislaţie IMA

Legislaţie naţională:

- Hotărârea Guvernului nr. 440/28.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010)

-Ordinul MMGA, al MEC şi al MAI nr. 833/ 545/ 859/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005)

-Anexe la Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor

-Ordinul MMGA nr.347/2004 privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/26.08.2004)

-Ordinul MAPAM, al MEC şi al MAI nr. 712/ 199/2003/ 126/2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 18 februarie 2004)

-Ordinul MAPAM nr. 1052/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004)

Directive:

-Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Decizii UE:

-Decizia 2012/115/UE din 10 februarie 2012 a Comisiei Europene de punere în aplicare privind stabilirea normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale