Acasa » Domenii » Controlul Poluării » Controlul Poluării Industriale » Instalaţiile Mari de Ardere (IMA)

Instalaţiile Mari de Ardere (IMA)

Prezentare Transpunere Implementare Legislaţie

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (Directiva LCP) are ca obiectiv general reducerea emisiilor de poluanţi acidifianţi, pulberi şi precursori ai ozonului. Controlul emisiilor de la instalaţiile de ardere de dimensiuni mari – cele a căror putere termică nominală este egală sau mai mare de 50 MW – joacă un rol important în eforturile Uniunii Europene de combatere a acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon, ca parte a strategiei globale de reducere a poluării aerului.

Directiva încurajează producţia combinată de energie termică şi electrică şi stabileşte valori limită de emisie specifice pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.