Legislaţie naţională

Hotărârea Guvernului nr. 371/14.04.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/28.04.2010)

Hotărârea Guvernului nr. 735/07.06.2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 521/16.06.2006)

Hotărârea Guvernului nr. 1339/27.09.2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 821/5.10.2006)

Hotărârea Guvernului nr. 1902/04.11.2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 1102/25.11.2004)

Hotărârea Guvernului nr. 699/12.06.2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 489/08.07.2003)

Ordinul MMGA nr. 859/26.09.2005 pentru aprobarea unor ghiduri (publicat în Monitorul Oficial nr. 888/04.10.2005) – Anexe