Decizii

Decizia 2010/681/UE privind chestionarul utilizat de statele membre în rapoartele de implementare a Directivei 1999/13/CE în perioada 2011-2013
Decizia 2007/531/CE privind chestionarul utilizat de către statele membre la întocmirea rapoartelor privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii în perioada 2008-2010
Decizia 2006/534/CE privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE în perioada 2005-2007