Acasa » Domenii » Controlul Poluării » Controlul Poluării Industriale » Compuşi Organici Volatili (COV) din solvenţi organici

Compuşi Organici Volatili (COV) din solvenţi organici

Legislatie nationala Directive Decizii

Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu.

Generarea de COV este reglementată atât la nivel european prin Directiva 1999/13/EC privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cât şi la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste reglementări au ca scop prevenirea şi reducerea efectelor directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili (COV) în mediu, în special în aer, precum şi ale potenţialelor riscuri ale acestora pentru sănătatea umană şi pentru calitatea mediului şi reprezintă principalul instrument de diminuare a emisiilor industriale de COV.

Reglementările acoperă o serie largă de activităţi industriale în care se utilizează solvenţi, cum ar fi: tipărirea, curăţarea suprafeţelor, acoperirea vehiculelor, curăţarea uscată, producerea de încălţăminte sau de produse farmaceutice. Ele stabilesc pentru agenţii economici obligaţia de a respecta anumite valori limită de emisie impuse sau de a aplica o schemă de reducere care oferă operatorului posibilitatea de a atinge un nivel de reducere a emisiilor, echivalent cu cel atins în cazul în care s-ar aplica valorile limită de emisie. Acest nivel echivalent se poate realiza prin substituirea produselor cu conţinut ridicat de solvenţi cu produse cu un conţinut mai scăzut sau fără solvenţi, precum şi prin trecerea la procese de producţie fără solvenţi.