Acasa » Domenii » Afaceri Europene » Tratat UE

Tratat UE

Acest document conţine versiunile consolidate ale Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a protocoalelor şi a anexelor la acestea, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007 la Lisabona. Aceasta conţine de asemenea declaraţiile anexate la actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona.

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Un rezumat al celor mai importante modificari introduse de acest tratat poate fi accesat pe site-ul: www.consilium.europa.eu

Tratatul privind UE şi tratatul privind funcţionarea UE