Acasa » Domenii » Afaceri Europene » Tratat de Aderare – sectiunea Mediu

Tratat de Aderare – sectiunea Mediu

O condiţie esenţială pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pe durata negocierilor capitolului de mediu pentru aderarea la Uniunea Europeană o constituie realizarea unui tip nou de creştere economică – o creştere inovativă, regenerativă şi protectoare atât pentru mediu, cât şi pentru individ, însoţită de dezvoltarea schimburilor comerciale, cooperării economice şi utilizării de tehnologii curate.

Circa 29,3 miliarde Euro: acesta este totalul costurilor estimate pentru implementarea acquis-ului comunitar de mediu până la sfârşitul anului 2018 (ultimul an acordat ca perioadă de tranziţie pentru implementarea tuturor prevederilor aquis-ului comunitar de mediu).

Una dintre provocarile cele mai importante în domeniul protecţiei mediului va fi asigurarea surselor de finanţare necesare acoperirii acestor costuri, precum şi realizării de investiţii prietenoase mediului. În acelaşi timp, vor fi continuate şi intensificate campaniile de conştientizare a publicului, însoţite de acţiuni pragmatice, care să contribuie la înţelegerea rolului şi responsabilităţilor fiecăruia, în vederea realizării unei participări eficiente, în conştiintă de cauză, la procesul de asigurare a protecţiei mediului în România.

Tratat de aderare. Secţiunea mediu