Acasa » Domenii » Afaceri Europene » Plan Masuri Prioritare

Plan Masuri Prioritare

În perioada negocierii aderării la Uniunea Europeană, România şi-a asumat angajamente atât în ceea ce priveşte transpunerea, implementarea şi controlul aplicării acquis-ului comunitar de mediu, precum şi în ceea ce priveşte întărirea capacităţii instituţionale.

În perioada negocierii aderării la Uniunea Europeană, România şi-a asumat angajamente atât în ceea ce priveşte transpunerea, implementarea şi controlul aplicării acquis-ului UE de mediu, precum şi în ceea ce priveşte întărirea capacităţii instituţionale.

Planul de măsuri prioritare a fost conceput şi utilizat ca instrument de monitorizare, pentru a se asigura condiţiile integrării rapide a României în Uniunea Europeană.

În vederea îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate, prin intermediul Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi prin intermediul structurilor existente la nivel regional, local şi bazinal, toţi agenţii economici şi autorităţile locale sunt verificaţi şi monitorizaţi permanent.

În acelaşi timp, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu toate structurile din subordine organizează periodic reuniuni şi campanii de conştientizare, informare şi avertizare a tuturor factorilor interesaţi privind problemele de mediu existente în România, în special în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, gospodărirea apelor, controlul poluării industriale, calitatea aerului.

Planul de măsuri prioritare se elaborează anual ţinând cont atât de angajamentele asumate de România în procesul de negociere în vederea aderării la UE, cât şi de alte obligaţii care rezultă din implementarea acquis-ului UE de mediu.

Planul pentru anul 2013 cuprinde 66 de măsuri pentru implementarea recomandărilor şi înlăturarea deficienţelor sau a cauzelor acestora în ceea ce priveşte: controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor şi calitatea apei.

 

Planul de măsuri prioritare pentru anul 2013