Acasa » Comunicare » Evenimente » Ziua Dunării

Ziua Dunării

Ziua Dunării 2012

Fii activ pentru Dunăre!

În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), serbăm Ziua Internațională a Dunării. Această zi marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria).

Detalii
Galeria foto

Ziua Dunării 2010

Fii activ pentru Dunăre!

În ziua de 29 iunie 2010 (dată ce marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea), la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), cu sediul la Viena, sărbătorim, pentru al şaptelea an consecutiv, Ziua Internaţională a Dunării.


În România, Ziua Dunării 2010 a fost marcată de numeroase evenimente care au fost organizate sub sloganul “Fii activ pentru Dunăre“, o adaptare a sloganului transmis de ICPDR, care simbolizează importanţa protejării râurilor din întregul bazin dunărean.

Evenimentul central

Mai multe amănunte privind activităţile naţionale: www.danubeday.org
Informaţii privind activităţile locale

Dunărea – al doilea mare fluviu al Europei după Volga, atât ca lungime (2.857 km) cât şi ca debit (aproximativ 5.600 m3/sec la intrarea în România) – reprezintă o adevarată axă a Europei Centrale, pe care o leagă de Marea Neagră. Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din Germania prin două izvoare (Brege şi Brigach) şi se varsă în Marea Neagră prin cele trei braţe: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. În drumul său, străbate teritoriul a 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina) şi 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad).

Documentar
2007 - Anul Preşedinţiei României la ICPDR

Ziua Dunării

În ziua de 29 iunie, la propunerea ţărilor dunărene si sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), cu sediul la Viena, sărbătorim Ziua Internaţională a Dunării.

Manifestările dedicate Zilei Dunării se desfăşoară în toate statele dunărene, pentru a marca dorinţa comună a acestora de a-şi uni forţele în sprijinul protejării acestui fluviu unic în Europa.

Activităţile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Dunării acordă o importanţă deosebită conştientizării şi participării populaţiei la eforturile de conservare a fluviului Dunărea. Obiectivul principal al acestor manifestări este acela de a implica cetăţenii ţărilor dunărene în multiple activităţi independente sau comune, desfăşurate pe plan local, naţional şi regional.

Autorităţile guvernamentale centrale şi locale, municipalităţile, organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile, şcolile şi grădiniţele, comunităţile ştiinţifice şi instituţiile religioase sunt încurajate să se implice în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi, ocazie deosebită pentru promovarea imaginii României în lume, a eforturilor pe care ţara noastră le întreprinde în vederea conservării fluviului Dunărea, precum şi a activităţilor de informare şi conştientizare.

În fiecare an, în România, Ziua Dunării se desfăşoară pe două planuri: evenimentul central şi o serie de evenimente locale.

Mai multe amănunte: www.danubeday.org

Despre “cartea Dunării albastre”

Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) a lansat în ţările dunărene proiectul educativ în domeniul protecţiei apelor “Danube Box” (“cartea Dunării albastre“, în versiune românească).

Proiectul este conceput ca un instrument (kit) pentru uzul profesorilor şi elevilor, în procesul de educaţie a copiilor de şcoală generală.

Cartea Dunării albastre” are un rol deosebit pentru informarea şi educarea copiilor privind apartenenţa la valorile si tradiţiile spaţiului dunărean, precum şi conştientizarea acestora în ceea ce priveşte necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic.

Proiectul - Cartea Dunării albastre

Spoturi Ziua Dunării (Peşti – Înot – Băut)