Acasa » Comunicare » Evenimente » Ecoemerge

Ecoemerge

ECOEMERGE – Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România

Prin proiectul ECO-EMERGE se urmăreşte orientarea pieţei de produse, servicii şi tehnologii către sustenabilitate, beneficiind de experienţa Norvegiei.
ECOEMERGE va pune bazele infrastructurii naţionale care să sprijine dezvoltarea eco-inovării aplicarea pe scară largă a tehnologiilor noi, cu impact redus asupra mediului. Prin proiect se va crea şi masa critică de specialişti necesară pentru promovarea achiziţiilor publice pe baze ecologice. Prin exemplul administraţiei publice, este de aşteptat ca piaţa să se orienteze progresiv spre produse şi servicii ecologice, contribuind în ansamblu la dezvoltarea durabilă a economiei româneşti.

Proiectul ECOEMERGE este structurat pe două axe majore, abordând simultan ambele componente ale economiei, respective producţia şi consumul.
Prima componentă – EcoTechnoNet – se va adresa în principal aspectelor legate de cercetare–inovare şi de transferul tehnologiilor “curate” în industrie, iar cealaltă componentă (Green Procura) se va concentra asupra eco-inovării în sectorul public, prin includerea de criterii de mediu în procedurile de achiziţii publice. Aceste două componente sunt însă strâns intercorelate şi vor constitui baza pentru viitoare politici în domeniu.

Proiectul EcoEmerge a fost dezvoltat pornind de la aceste două repere de politică publică – tehnologiile de mediu şi achiziţiile publice ecologice – integrând deopotrivă producţia şi consumul, cu scopul de a contura şi facilita dezvoltarea unei economii mai eficiente şi cu impact minim asupra mediului.

ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE

Componenta ECOTECHNONET cuprinde acţiuni de evaluare a pieţei româneşti, caracterizarea nişelor de piaţă pentru tehnologii de mediu şi acţiuni de consultare cu reprezentanţii industriei şi sectorului de cercetare-devoltare, menite să identifice pârghiile necesare pentru stimularea transferului tehnologic şi orientarea industriei către metode durabile de producţie

Acţiuni EcoTechnoNet

 • Definirea de criterii pentru tehnologiile de mediu şi pentru organizaţiile eco-inovatoare;
 • Identificarea principalelor categorii de furnizori de tehnologii de mediu prezenţi pe piaţa din România;
 • Identificarea şi evaluarea activităţii organizaţiilor eco-inovatoare din România şi realizarea unei reţele naţionale a acestora;
 • Ateliere regionale în domeniul eco-inovării – schimb de experienţă şi bune practici între entităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, operatori economici şi autorităţi din România şi organisme similare din Norvegia;
 • Ghid practic pentru îmbunătăţirea activităţii de transfer tehnologic;
 • Portal web EcoTechnoNet cuprinzând baze de date despre tehnologii de mediu din diferite domenii industriale, despre rezultatele proiectelor de cercetare cu relevanţă pentru mediu, precum şi despre produse şi servicii ecologice. Portalul va servi deopotrivă ca instrument de fundamentare a deciziilor guvernamentale şi ca platformă de colaborare a diferiţilor actori de pe piaţă;
 • Mini-expoziţie de produse, servicii, tehnologii şi activităţi eco-inovatoare, în cadrul conferinţei de închidere a proiectului.

Componenta GREEN PROCURA

La nivelul Uniunii Europene, adminitraţia publică achiziţionează produse şi servicii în valoare de peste 1.500 miliarde euro, reprezentând 16% din Produsul Intern Brut al Uniunii[1]. Aşadar, prin implementarea achiziţiilor publice ecologice şi a standardelor de eficienţă energetică la nivelul întregii administraţii pot fi realizate economii masive de materii prime şi energie.

Cu toate că politica europeană în domeniul achiziţiilor publice nu impune angajamente stricte şi ţinte obligatorii, unele State Membre au înregistrat deja progrese semnificative doar pe baza unor măsuri voluntare. Astfel, pentru a provoca o schimbare comportamentală în cadrul societăţii, administraţia ar trebui să îşi asume pionieratul şi rolul de lider în adoptarea și implementarea practicilor eco-eficiente de consum.

Acţiuni Green Procura

 • Ateliere tematice regionale cu producătorii, comercianţii cu amănuntul şi comunitatea ştiinţifică, pentru a-i instrui cu privire la criteriile ecologice pentru produsele şi serviciile care fac frecvent obiectul achiziţiilor publice.
 • Instruiri de câte o zi pentru obţinerea eco-etichetei pentru produse şi servicii şi/sau înregistrarea EMAS a organizaţiilor, pentru fiecare categorie de produs ce va face obiectul „ecologizării”
 • Cursuri regionale de instruire a personalului din administraţia publică de nivel regional şi local, cu atribuţii în derularea procedurilor de achiziţii publice;
 • recomandări pentru un sistem de monitorizare a achiziţiilor publice ecologice, care să fie inclus în viitorul Plan naţional de acţiune (2013-2020);
 • Campanie mass media de promovare a consumului de produse şi servicii ecologice

Prin acest proiect, Ministerul Mediului şi Pădurilor se va înscrie în procesul reorientării economiei către eco-eficienţă, către modele durabile de producţie şi consum. Proiectul beneficiază în proporţie de 85% de finanţarea guvernului norvegian, ceea ce reprezintă o oportunitate valoroasă în condiţiile unui buget grevat de restricţii majore în toate domeniile.

PROMOTORUL PROIECTULUI

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Ministerul Mediului şi Pădurilor acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură integrarea cerinţelor de mediu în toate politicile sectoriale, conform standardelor naţionale şi europene. (www.mmediu.ro)

PARTENERUL NORVEGIAN

Ministerul Norvegian al Mediului

Minsiterul Mediului din Norvegia are drept responsabilitate principală implementarea politicii de mediu a Guvernului. Pe lângă iniţierea, dezvoltarea şi implementarea propriilor măsuri prin propriile instrumente de politică, ministerul norvegian al mediului are un rol important şi în elaborarea politicilor celorlalte ministere ale guvernului norvegian. Cooperarea şi dialogul continuu cu industria sunt de asemenea extrem de importante pentru minister.(www.regjeringen.no)

Brosura - Ecomerge - Ecoinovare pentru dezvoltare
Pliant Ecoinovare
PROGRAM Cursuri de achiziţii publice ecologice pentru funcţionarii publici
PROGRAM Cursuri de achiziţii publice ecologice pentru operatorii economici
PROGRAM Seminarii in domeniul tehnologiilor de mediu
Invitaţie ECOEMERGE cursuri achiziţii
Invitaţie ECOEMERGE tehnologii de mediu

Mai 2011

Miercurea Ciuc serii II si III 2-4 mai
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Bucuresti seria I 5-6 mai
Agenda Invitaţie

Tg Jiu achizitii eco serii II si III 9-11 mai
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Craiova seria I 12-13 mai
Invitaţie

Iasi seria I 19-20 mai
Invitaţie

Pitesti serii II si III 23-25 mai
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Bucuresti seria II III 25-27 mai
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Aprilie 2011

Satu Mare serii II şi III 11-13 aprilie
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Arad seria I 14-15 aprilie
Agenda Invitaţie

Oradea seria I 14-15 aprilie
Agenda Invitaţie

Oradea seria I 14-15 aprilie
Agenda Invitaţie

Timisoara serii II şi III 18-20 aprilie
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

Ploiesti seria I 21-22 aprilie
Agenda Invitaţie

Ploiesti seria I 21-22 aprilie
Agenda Invitaţie

Galati serii II si III 26-28 aprilie
Agenda - seria II Invitaţie - seria II
Agenda - seria III Invitaţie - seria III

BUZAU seria I 28-29 aprilie
Agenda Invitaţie