Acasa » Comunicare

Comunicare

Informatii furnizate de Directia de Comunicare din Ministerul Mediului si Padurilor

comunicate de presa starea mediului-rapoarte zilnice evenimentecomunicatori de mediuAgenda ministru

Direcţia de Comunicare este direcţia funcţională din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor (M.M.P.) care are ca obiective elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei de comunicare a ministerului, stabilirea şi menţinerea
relaţiilor de comunicare dintre minister şi public, crearea şi menţinerea unei imagini instituţionale pozitive.

Direcţia de Comunicare are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi implementează strategia de comunicare anuală a M.M.P.;
b) asigură promovarea politicilor, strategiilor şi programelor în domeniile:
dezvoltare durabilă, infrastructură de mediu şi gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor periculoase, conservarea biodiversităţii, gestionarea calităţii aerului, management silvic;
c) proiectează, propune şi produce instrumente de comunicare şi asigură diseminarea lor;
d) gestionează imaginea publică a ministerului;
e) asigură relaţiile cu mass media;
f) asigură accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informaţii de interes public, prin afişare la sediul ministerului, prin mijloace de informare în masă şi pagina de Internet, în condiţiile legii 544/2001;
g) asigură soluţionarea petiţiilor, conform Ordonanţei 27/2002;
h) participă la implementarea planurilor de comunicare pentru POS Mediu, precum şi la campaniile de comunicare aferente programelor finanţate din alte fonduri pe care le gestionează M.M.P.