Acasa » Anunturi consultari publice » Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2012 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2012 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

[ 31.05.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P.) supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2012 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite, în termen de 10 de zile de la data publicării (31.05.2012), respectiv până la data de 10.06.2012, opinii / propuneri / sugestii la Ministerul Mediului şi Pădurilor, în atenţia d-nei Maria Olteanu, pe adresa de e-mail: maria.olteanu@mmediu.ro de la Direcţia Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase.