Acasa » Anunturi consultari publice » Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată

[ 29.05.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P.) supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotǎrârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată.
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite, în termen de 10 de zile de la data publicării (29.05.2012), respectiv până la data de 08.06.2012, opinii / propuneri / sugestii la Ministerul Mediului şi Pădurilor, în atenţia d-nei Elena Moldoveanu, pe adresa de e-mail: elena.moldoveanu@mmediu.ro de la Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact.