Acasa » Anunturi consultari publice » Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 26,63 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva…

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 26,63 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva…

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 26,63 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti – Constanţa
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv până la data de 02.04.2012.
Persoană de contact: Mădălina Gătej, e-mail: e-mail:madalina.gatej@mmediu.ro, de la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Generală Păduri, Telefon: 021-318.70.07.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 26,63 ha, din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti - Constanţa
»