Acasa » Anunturi consultari publice » Ordin de ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele tonă-kilometru, aferente …

Ordin de ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele tonă-kilometru, aferente …

[ 19.11.2012 ]

    În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formatelor pentru planurile de monitorizare a emisiilor și a datelor tonă-kilometru, precum și pentru rapoartele privind emisiile și datele tonă-kilometru, aferente activităților de aviație care intră sub schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

    Eventualele propuneri / opinii / sugestii pot fi transmise în termen de 10 de zile de la data publicarii (19.11.2012), respectiv pâna la data de 29.11.2012, la Ministerul Mediului si Padurilor, Direcţia Schimbări Climatice, persoana de contact: Alexandra Ulmeanu, fax: 021-311.71.54, adrese de e-mail: Alexandra.Ulmeanu@mmediu.ro.