Acasa » Anunturi consultari publice » MMSC supune consultării publice proiectul de Ordonanta pentru modificarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011

MMSC supune consultării publice proiectul de Ordonanta pentru modificarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011

[ 19.08.2013 ]
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Ordonanta pentru modificarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011.
Descarca document - Nota fundamentare
Descarca document - Proiect Hotarare de Guvern
Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (19.08.2013), până în data de 28.08.2013, la MMSC – Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, persoana de contact Anca Crăciunaş, Tel/Fax: 021/316 02 87, adresa de e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro .