Acasa » Anunturi consultari publice » MMSC supune consultării publice proiectul de HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase…

MMSC supune consultării publice proiectul de HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase…

[12-06-2013]
În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

Descarca document - Nota fundamentare
Descarca document - Proiect de Ordin

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 10 zile de la data publicării (12.06.2013), respectiv până la data de 25.06.2013, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentul Ape Paduri si Piscicultura- Directia de Management si Control al Resurselor Forestiere si Cinegetice , persoană de contact: Dl. Sebastian Constantin (Sebastian.Constantin@mmediu.ro ; tel: 0758248349).