Acasa » Anunturi consultari publice » Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul proiectului de Hotarare de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 600/2012 …

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul proiectului de Hotarare de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 600/2012 …

[ 15.01.2013 ]

    În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice draftul proiectului de Hotarare de Guvern privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-km și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

    Eventualele propuneri / opinii / sugestii pot fi transmise în termen de 10 de zile de la data publicarii (15.01.2013), respectiv pâna la data de 24.01.2013, la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Schimbari Climatice, persoane de contact: Nicoleta Datcu, tel: 021-408.95.56, adrese de e-mail: mailto:Nicoleta.Datcu@mmediu.ro.