Acasa » Acord voluntar

Acord voluntar

ACORD VOLUNTAR

“Cu privire la prevenirea generării de deșeuri de ambalaje și de îmbunătățire a colectării și reciclării acestora de la populație”

Având în vedere principiile specifice activităţii de gestionare a deşeurilor de ambalaje prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 94/62/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directiva 2004/12/CE;

Recunoscând necesitatea de a creşte gradul de conştientizare în rândul comercianților şi consumatorilor în ceea ce priveşte protecţia mediului prin prevenirea generării de deșeuri de ambalaje, precum și prin colectarea și valorificarea prin reciclare a deșeurilor de ambalaje;

Pentru a evita consumul exagerat de resurse naturale neregenerabile pentru ambalarea produselor comercializate;

Pentru a evita impactul negativ asupra mediului al ambalajelor după ce acestea devin deșeuri;

Întrucât acordul voluntar reprezintă un acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea aplicării principiilor de prevenire şi reducere a generării de deşeuri de ambalaje prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare;

S-a încheiat prezentul Acord voluntar:

Între Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr.12, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului şi Parteneri reprezentanţi ai sectoarelor economice implicate (comercianți, reciclatori) deschis tuturor celor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezentul acord;

Descarcă - Document - Acord Voluntar
Descarcă - Punct de vedere - Consiliul Concurentei
Descarcă - Punct de vedere - Ministerul Finantelor Publice