Acasa » 2013 » September » 18

Informatii din ziua: September 18th, 2013

Din data de: 18/9/2013

Proiectul de Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida

[ 18.09.2013 ] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional B1. Rezervaţia de orbeţi de la Apahida, în vederea consultării [...]

Din data de: 18/9/2013

MMSC supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HG nr.834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a POS Mediu 2007-2013

[ 18.09.2013 ] În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi a Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare [...]

Din data de: 18/9/2013

Agendă ministru din 18.09.2013

[18.09.2013] Ora 12:00 – Sedinta de guvern (Palatul Victoria)