Acasa » 2013 » July » 31

Informatii din ziua: July 31st, 2013

Din data de: 31/7/2013

Hotărârea Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

[ 31.07.2013 ] În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prevăzute [...]